Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2019: Спеціальність, яка вчить моделювати своє життя за власним бажанням, відкрита для всіх! Випускникам коледжів та технікумів – вступ в ДУТ на 2-й курс без ЗНО!

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» є відносно новою на ринку освітніх послуг, а тому, що вона в собі несе, відомо не всім.

З одного боку, ця спеціальність готує фахових управлінців певними процесами в державі, регіонах, містах тощо. Управління, звісно, несе в собі масштабний рівень. Для цієї роботи необхідно чимало спеціальних знань, вмінь та навичок. Ці знання належать виключно до галузі наук з державного управління. Однак, чи є можливим макромасштабне управління, наприклад, соціальним розвитком країни, без вміння управляти колективом, який несе відповідальність за всі ці процеси? Звісно, ні. А управління колективом укорінено й справедливо відносять до менеджменту. От і маємо перше і чітке пояснення, що менеджмент є частиною знань у галузі наук з державного управління. Хоча розбірлива людина, яка навіть не має жодної вищої освіти, без цих пояснень і так зрозуміє: якщо менеджмент – це і є управління (наприклад, на підприємствах, фірмах), то публічне управління – це менеджмент + ще якісь особливі знання. А саме слово «управління» - набагато більше і вагоміше за слово «менеджмент» і за сутністю включає його у себе.

Отже, нова спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» надає широке коло компетенцій з управління всіх рівнів. В університеті телекомунікацій розроблена інноваційна освітньо-професійна програма, що відрізняється з-поміж усіх, що пропонують інші заклади вищої освіти. Якщо у всіх програм головним є підготовка державного службовця, то програма університету телекомунікацій зробила ще акцент й на підготовку найоплачуваного з менеджерів у бізнесі – регіонального менеджера, або менеджера з територіального розвитку бізнесу.

Детальніше - див. Загальну сторінку кафедри публічного управління та адміністрування

Крім того, новітніми знаннями цієї спеціальності для абітурієнтів стануть:

  • Розуміння й вміння розробляти державні та організаційні політики і програми та їх впроваджувати із подальшим аналітичним супроводом;
  • Організація та просування послуг на ринок (із вивченням всього спектру державних послуг, що само по собі є інформативним й корисним навіть для життя простих пересічних громадян);
  • Організовувати в органах державного управління та у бізнес-структурах комунікативні управлінські процеси із створенням ефективних інформаційних каналів та доброякісного (оптимального, не обтяжливого) документообігу;
  • Вміння переконливо впливати на людей як на міжособистісному рівні, на рівні організацій (на колектив), так і на народні маси (що само по собі є важливим елементом навіть у особистому житті у досягненні своїх цілей);
  • Організовувати ефективне управління колективами, вести ділові зустрічі на всіх рівнях (на державному або бізнес-рівні міжнародного класу, на міжгалузевому та інших ділових рівнях), укладати угоди, тощо;
  • Знання особливостей економіко-соціального функціонування бізнесу країн Європи та світу (для розвитку ділових міжнародних відносин держави (міста, регіону) та бізнес-структур (що не тільки збагатить знаннями про уклад різних країн, а й сприятиме розвитку бізнес-ідей наших випускників) та багато-багато інших, вкрай актуальних ділових знань.

Звісно, підготовка управлінця, тим більше державного рівня, ведеться не тільки з позиції надання чималої кількості сучасних знань. Система підготовки зі спеціальності в університеті телекомунікацій створює, перш за все, відповідальну за свої рішення людину, що здатна самостійно виробляти й приймати рішення. І це не порожні слова. Система тренінгових стажувань, яка розроблена і впроваджена в університеті телекомунікацій, на протязі всіх років навчання студента проходить в органах державної влади під керівництвом практиків з публічного управління. Саме вона й створює справжню ділову людину. Саме тут і закріплюються у студентів навички самостійно приймати професійні управлінські рішення, що впливатимуть не тільки на їх власне життя, а й на життя колективу та (або) населення, а головне при цьому - відповідати за них. А це означає, що спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» фактично навчить людину вміло моделювати своє життя за власним бажанням!

Крім того, саме у 2019 році всі випускники коледжів та технікумів мають можливість без будь-яких сертифікатів ЗНО вступити на 2 курс до університету телекомунікацій на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Оцініть новину:
17

Читайте також

Важливим шляхом підвищення якості навчання іноземних мов в університеті в рамках посиленого вивчення англійської мови протягом всіх років навчання є ц..
В межах комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» з метою набуття студентами компетенцій і на підставі рекомендацій роботодавц..
Одним із важливих інститутів державного управління є державна служба, яка спрямована на реалізацію державної волі, є учасником прямого каналом зв&rsqu..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 523
^