XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Формування мовних компетенцій на занятті з іноземної мови за допомогою інтернет технологій онлайн

15:42, 18-05-2020

Сьогодні форма навчання онлайн з іноземної мови, яку активно впроваджено у Державному університеті телекомунікацій – є ефективним інструментом навчання та спілкування, за допомогою якого можна краще розширити кругозір студентів та зацікавити їх.

У сфері міжкультурної комунікації найбільш актуальним є застосування інформаційних та комунікаційних технологій. Основними технологіями, які наразі застосовуються на уроках іноземної мови є технології синхронної комунікації. Це інтернет засоби, які дозволяють здійснювати синхронне спілкування у режимі реального часу (чат, відео чат та аудіо чат). Прикладом таких засобів, за допомогою чату, голосового та відео зв’язку – є Skype та Messenger. Дані чат платформи, які використовуються з навчальною метою, відкривають нові можливості у вивченні іноземної мови. Використовуючи чат, голосовий та відео зв’язок, студенти беруть участь в таких чатах:

  • чаті, який направлено на розв’язання певної навчальної задачі (collaborative task-oriented chat);
  • чаті-семінарі або чаті-презентації (academic seminar or presentation chat);
  • чаті, який направлено на відпрацювання певного матеріалу або дії (practice chat);
  • оціночному чаті (evaluation chat), який направлено на контроль та оцінку ступеня засвоєного того чи іншого матеріалу.

Інтеграція Skype та Messenger у навчальному процесі дозволяє ефективно імплементувати завдання вивчення дисципліни “Іноземна мова” в університеті, а саме:

  • формувати та удосконалювати навички читання, письма, говоріння та аудіювання, які необхідні для одержання професійно цінної інформації з оригінальних джерел та для забезпечення комунікативної спроможності при обміні інформацією на іноземній мові для вирішення професійних і звичайних комунікативних завдань в усній та письмовій формах;
  • розвивати у студентів інтелектуальних, пізнавальних і вольових якостей, творчого мислення, готовності до участі в іншомовному спілкуванні, готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземною мовою дистанційно;
  • розвивати у студентів здатності використовувати володіння іноземною мовою для удосконалення професійної діяльності і підвищення рівня її ефективності;
  • виховання у студентів відповідальності, працьовитості, культури спілкування та співпраці онлайн.

Таким чином, інтернет технології сприяють розвитку індивідуальних освітніх траєкторій онлайн: в більшій мірі адаптують навчальний процес до індивідуальних особливостей студентів, рівня їх знань та умінь.
 

Науково-методичне повідомлення
підготувала ст.викладач Тополя І. Б

Фотографії

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Штучний інтелект
Спеціалізація: Штучний інтелект
Переглядів: 726