XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Використання автентичних матеріалів на заняттях з англійської мови

12:27, 02-06-2020

Сьогодні вивчення іноземної мови є цілеспрямованим процесом, за допомогою іноземної мови відбувається “діалог культур” – рідної та іноземної. Головною метою викладача створити та занурити студента  в іншомовне середовище використовуючи матеріали мовою оригіналу, тобто автентичних. Саме автентичність навчальних матеріалів дуже часто виступає, як одна із найважливіших вимог організації навчального процесу на заняттях англійської мови в Державному університеті телекомунікацій, оскільки в таких текстах представлені не тільки правильні лексичні та граматичні структури, а й культурологічний, ситуативний та інформативний аспекти.

Застосування автентичних текстів має ряд переваг порівняно з іншими засобами навчання, а саме:

  • позитивно впливають на мотивацію навчання, оскільки містять цікаву інформацію для професійного розвитку;
  • підвищує професійний і загальний рівень знань;
  • допомагає вивчати і вдосконалювати мову за рахунок використання оригінальної лексики носіїв мови;
  • розвиває пам'ять, увагу та мислення.

Автентичні тексти мають відповідати навчальним цілям програми, містити цінну професійну інформацію, бути сучасними і актуальними та задовольняти навчально-пізнавальні потреби студентів.

У процесі читання постає завдання вдосконалення трьох найбільш поширених видів читання “receptive skills”:

  • читання з розумінням основного змісту тексту (reading for gist) “The students do not have to understand every word, but get the gist of the text.” (Harmer, 2001,67);
  • читання з повним розумінням тексту (reading for detail);
  • читання з вибірковим вилученням потрібної інформації (reading for specific information). “Students need to able to scan for particular bits of information they are searching for”. (J. Harmer 2001,69).

Робота з автентичним текстом проводиться у три етапи: pre-reading (дотекстовий), while-reading (текстовий) and post-reading (післятекстовий) activities.

Мета дотекстового етапу – формування вмінь смислової та мовної антиципації (випередження, здогад), яка забезпечує підготовку до сприймання тексту за рахунок активізації  завдань та досвіду студентів. Читанню тексту щоразу передує завдання, спрямоване на формування вміння передбачити його зміст, виходячи із заголовку, першого речення тексту, ключових слів або питання.  

Текстовий етап спрямований на виконання комунікативних завдань, розвиток умінь і навичок роботи з текстом, які потрібні для певного виду читання.  

Метою післятекстового етапу є перевірка розуміння прочитаного, розвиток творчих здібностей та критичного мислення студентів, формування вмінь монологічного, діалогічного та групового мовлення на основі автентичного тексту.

Отже, робота з автентичними текстами сприяє підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови, забезпечує зв’язок навчального матеріалу з реальними ситуаціями та активізує асоціативну пам’ять. Використання автентичних матеріалів є основним засобом формування іншомовної комунікативної компетентності студентів.


Науково-методичне повідомлення
підготувала ст. викладач Захаржевська А.А.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Переглядів: 1 172