XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Деякі типові помилки у вивченні англійської мови та як їх виправити

11:53, 18-06-2020

Завершуючи навчальний рік, можна зробити певний висновок та аналіз того, чому саме виникають проблеми у вивченні  англійської мови в студентів, які типові помилки трапляються, як їх виправляти й уникати надалі. У цій статті представлені найбільш поширені та зібрано декілька порад щодо їх уникнення.

Вимова

Як правило, помилки у вимові певних слів виникають  у студентів тоді, коли  вони вперше дізналися ці слова, читаючи текст, а не слухаючи його. Тому варто приділяти увагу правильній вимові і наголошуванню слів. Для цього перевіряйте в словнику (Cambridge DictionaryOxford English Dictionary )  всі слова, щодо яких маєте сумніви.

Зверніть увагу на слова, з вимовою і наголошуванням яких часто бувають проблеми:

Слово

Транскрипція

Слово

Транскрипція

percent

pəˈsent

flood

flʌd

launch

lɔːntʃ

server

ˈsɜːvə

colleague

ˈkɒliːɡ

architect

ˈɑːkətekt

archive

ˈɑːkaɪv

install

ɪnˈstɔːl

data

ˈdeɪtə

client

ˈklaɪənt

think

θɪŋk

developer

dɪˈveləpə

support

səˈpɔːt

programming

ˈprəʊɡræmɪŋ

opponent

əˈpəʊnənt

technology

tekˈnɒlədʒi

comment

ˈkɒment

expertise

ˌekspɜːˈtiːz

process

ˈprəʊses

Microsoft Office Suite

ˈmaɪkrəʊˌsɒft ˈɒfɪs swiːt

error

ˈerə

issue

ˈɪʃuː

 

Дослівний переклад

Зазвичай студенти його роблять, коли не знають узвичаєної англійської фрази. Найкраща порада: одразу перевіряти слово в словниках чи ресурсах, де є приклади, як воно вживається в контексті, наприклад, Reverso Context.

Поширені помилкові вислови у мовленні студентів:

Неправильно

Правильно

decide a problem

solve a problem

grow up professionally (grow up означає дорослішати)

grow professionally

This is a team-lead which worked with me...

This is a team-lead who worked with me...

Last time, it has been hard for me to concentrate on work (калька від «останнім часом»).

Recently, it has been hard for me to concentrate on work.

I’m afraid I’m not agree with you.

I’m afraid I don’t agree with you.

We made a request for dealing with this issue

We made a request to deal with this issue

it can be в значенні «може бути»

it can be possible

I’m not sure what do you mean.

I’m not sure what you mean.

I am working hardly

I am working hard

I have a lot of job now

I have a lot of work now

I worked here from 2017

I have worked here since 2017

What, what?

Sorry, I didn’t catch....

I am interesting in

I am interested in

I am working here for 3 years

I have been working here for 3 years

please, help me with next question

please help me with the following question

 

Слово «recommend»

Використання вислову ’recommend to’ - одна з найпоширеніших помилок серед студентів, які трапляються в спілкуванні та в переписці. Запам’ятайте, що після дієслова recommend, не вживається частка to.

Правильні можливі варіанти:

а) якщо в реченні не вказується адресат, вживаємо герундій або іменник (фразу):

recommend+ Verb + ing

recommend+ noun (phrase)

Наприклад: I recommend using open source software.

                   I'd recommend  open source software.

б) якщо вказуємо адресата, використовуємо такий патерн:

recommend+ that   he/she/we/somebody/ + Verb

Наприклад: I recommend that we use open source software.

 

Незлічувані іменники

Поширений приклад помилки — вживання студентами у множині іменника advice:

Давати поради в англійській мові можна, вживаючи вислів to give a piece of advice. Якщо не подобається слово ’piece’, скажіть ’some advice’».

Ще один приклад незлічуваного іменника, з яким трапляються проблеми, — feedback. Оскільки це слово ми вже часто вживаємо в українській мові у множині (фідбеки), те саме починаємо робити і в англійській (feedbacks). Але правильно говорити  ‘We’ve received a lot of positive feedback’.

 

Прийменники

Раджу  просто зазубрити правильні вислови з прийменниками і ніколи не вчити окремо без прийменників слова, які з ними вживаються.

Кілька прикладів поширених помилок:

Неправильно

Правильно

to influence on something

to influence something

to depend from

to depend on

to listen music

to listen to music

explain me

explain to me

on the picture

in the picture

at Saturday

on Saturday

on the next weekend

next weekend

in the Internet

on the internet

Yesterday I faced with a couple of issues in the database.

Yesterday I faced a couple of issues in the database.

This picture doesn’t match with the design.

This picture doesn’t match the design.

Discuss about that movie

Discuss that movie

 

Часи та умовний спосіб

Помилки у вживанні часів серед нас надзвичайно поширені, адже в українській мові їх не так багато і з цим все простіше.

Часто на обговореннях  про майбутні плани студенти використовують  Future Simple. Важливо пам’ятати, що для планів є конкретна конструкція be going to, яка виражає намір: ’Today I’m going to fix a few bugs’.

Future Simple вживається для передбачень та суб’єктивних думок: ’I suppose today I will fix a few bugs’.

Складнощі виникають і з Present Perfect. Тут головна порада така: якщо говорите про свою нинішню роботу, завдання, застосовуйте Present Perfect, якщо про попередню — Past Simple: In my current job I’ve learned... —  In my previous job I  learned...

 

Ще кілька поширених помилок, пов’язаних з часами:

Використання Present Continuous замість Present Simple на позначення звичайних, регулярних дій і навпаки, Simple (або форма -ing без допоміжного) для поточних. Наприклад: ’We usually discussing such things with the whole team’ замість ’We usually discuss’.

Використання will при будь-якій згадці майбутнього: ’Tomorrow at 5:30 we will meet our customers’. Така фраза виглядає як ні на чому не засноване передбачення. Має бути ’We are meeting’, тому що саме Present Continuous потрібен для позначення заздалегідь запланованих і підготовлених  дій.

Також часто використовуємо will після if/unless, порушуючи правила First Conditional (у прикладах нижче правильний другий варіант):

If I will do it today, I will be available tomorrow. — If I do it today, I will be available tomorrow.
I will call you if I will find appropriate information. — I will call you if I find appropriate information.

І не забувайте повторювати правила непрямої мови та узгодження часів у англійській. Якщо коротко, то Present Simple змінюється на Past Simple, Past Simple та Present Perfect — на Past Perfect, Future Simple — на would.

Правильні вислови:

He said: ’I will do it tomorrow’. —  He said he would do it the next day.
My colleague informed me: ’I have done my part’. —  My colleague informed me that he had done his part.

Артиклі

Артиклі — це загалом  складна тема, адже в українській мові немає артиклів.

Якщо пояснювати артикль „на пальцях“, то ‘A/An’ — значить ‘one (of)’ — „один (із)“ або ‘any’ — „будь-який“. Артикль ‘The’ є усіченою формою вказівних займенників ‘this, that, these, those’. Якщо є сумніви, який артикль ставити, можна перевірити себе, підставивши ці значення. Наприклад, I’m an engineer — Я є один із інженерів; Could you give me a pen? — Можна мені одну будь-яку ручку? Could you give me the pen? — Можна мені цю ручку? Також дуже часто вживатимемо артикль ‘A/An’ в структурах It is a..., This is a... , That was/is a..., He/She is a... і т. д, тому що в такому разі ми здебільшого говоримо про цей іменник вперше, називаємо, що це (Це один із..., Він один із... і т. д). Коли ж ми продовжуємо говорити про цей предмет, то вживаємо його з артиклем ‘The’, маючи на увазі „цей/ці“, про котрі я щойно говорила.

 

Корисні ресурси:

Perfect English Grammar — сайт з поясненнями граматичних правил та вправами для закріплення.

Do People Say — можна перевірити, чи вживається вислів у розмовному стилі і в якому контексті. Проте не застосовуйте його для офіційного листування. Більшість прикладів сайт бере з Reddit.

Free Collocation — допомагає знайти, які слова найчастіше вживаються разом із заданим вами словом. Таким чином ви побудуєте речення більш правильно, ніж дослівно його перекладаючи.

BBC Learning English — тематичні подкасти британською англійською, розбір поширених помилок та мовних нюансів.

British Council — навчальні відео, статті, подкасти.

Ted Talks — можна вчитися розуміти вимову не носіїв англійської.

Quizlet — ігри для засвоєння лексики.

Kahoot — сайт з різноманітними тестами.
 

Отже, взявши до уваги усі вищезгадані поради та рекомендації,  можна з легкістю уникнути помилок при вивченні англійської  мови та покращити її в межах міжнародного рівня В2.

 

Науково-методичне повідомлення
підготувала ст. викладач ЗіненкоА.І.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 516