Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Студентський науковий гурток «ІТ – МАРКЕТОЛОГ» як вид науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою їхньої професійної підготовки, передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, систематичну участь у дослідницькій діяльності, застосування технологій та вмінь творчого підходу для вирішення наукових проблем.

Участь студентів-маркетологів Державного університету телекомунікацій у науковій діяльності може проходити як протягом навчального процесу так і у позаучбовий час (робота в студентському гуртку; участь в НДР кафедри; виступи з доповідями на науково-практичних конференціях тощо).

Найефективніше науково-дослідна робота студентів маркетологів реалізується в студентському науковому гуртку «ІТ – маркетолог», який створений завідувачем кафедри маркетингу професором, д.е.н. – Виноградовою Оленою Володимирівною. Керівником гуртка назначено доцента кафедри к.е.н. Євтушенко Наталю Олександрівну. Членами студентського наукового гуртка «ІТ – маркетолог» є студенти груп МРД-11, МРД-21, МРД-31, - всього 28 чоловік.

 

Засідання студентського наукового гуртка «ІТ – маркетолог» відбуваються два рази на місяць, при чому тема кожного засідання запланована за окремими викладачами кафедри маркетингу. План заходів студентського наукового гуртка «ІТ – маркетолог» на друге півріччя 2018/2019 н.р. наведено у таблиці.

План заходів студентського наукового гуртка «ІТ – маркетолог»

 

Тема засідання

Вид заняття

Дата  проведення

Тренінг розвитку індивідуальних здібностей. «Інтернет-маркетинг: пошук маркетингової інформації»

Тренінг з індивідуальним виконанням практичних завдань

11.02.2019

Кастомізація продукту і практика побудови білдера. Презентація доповідей.

Семінар-обговорення доповідей

25.02.2019

Е-mail  маркетинг – створюємо ефективні листи і розсилки. Презентація доповідей.

Тренінг з індивідуальним виконанням практичних завдань

11.03.2019

Круглий стіл із залученням фахівців у сфері маркетингу та реклами: дослідження споживчих потреб молоді на телекомунікаційному ринку України.

Cемінар-диспут

25.03.2019

Інновації: що нового буде в інтерфейсі і логіці інтернет-магазинів завтрашнього дня.

Презентація доповідей.

Семінар-обговорення доповідей

8.04.2019

Круглий стіл із залученням фахівців у сфері маркетингу та реклами: «Український молодіжний бренд: сучасний стан та перспективи розвитку».

Cемінар-диспут

22.04.2019

Успішні люди в ІТ- маркетингу.

Презентація доповідей.

Семінар-обговорення доповідей

06.05.2019

Фестиваль реклами: «Державний університет телекомунікацій – найкращий»

Виставка, семінар-колоквіум

20.05.2019

 

Існування студентського наукового гуртка «ІТ – маркетолог» є необхідним для становлення і розвитку майбутніх фахівців – маркетологів, які або удосконалюють і поглиблюють свої знання, або знаходять свою наукову стежину, або прагнуть отримати свої додаткові бали поточної успішності.

Крім того, протягом реалізації запланованих заходів студенти-гуртківці переймають досвід своїх старших колег та наставників-викладачів, які із задоволенням передають набуті за довгі роки своєї професійної діяльності знання юним колегам для того, щоб у майбутньому останні стали висококваліфікованими фахівцями-маркетологами.

Оцініть новину:
10

Читайте також

172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма навчання) 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочнаформа навчання) 121 Інженерія програмного забез..
Для вступу на 1-й курс: (заочна форма навчання) На основі повної загальної середньої освіти; Прийом здійснюється для абітурієнтів, які всту..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.


Переглядів: 895
^