Державний Університет Телекомунікацій

EDUSCRUM-технології як інноваційний засіб практичної підготовки маркетологів

4 квітня 2019 р. представники кафедри маркетингу: д.е.н., професор, завідувач кафедри О.В. Виноградова та к.е.н., доцент кафедри маркетингу Н.О. Євтушенко приймали участь у круглому столі на тему: «Новітні методики викладання маркетингу», який проводився на базі Одеського Національного політехнічного університету. Спікером цієї дискусії виступила старший викладач кафедри маркетингу Одеського Національного політехнічного університету, к.е.н. Златова Ірина Олександрівна, яка висвітила проблеми задоволення вимог сучасного бізнесу до маркетингу за допомогою Scram-технологій. Лектором було запропоновано до розгляду затребувані інноваційні інструменти маркетингу, які вже проваджуються у діяльність підприємств України.

Особлива увага приділялася сучасному маркетинговому інструменту Scram-технологіям, який використовується керівництвом української Інтернет-компанії в окремих бізнес-процесах для ефективної реалізації товару – автозапчастин в асортименті: від представлення товару на сайті компанії та формування його цінової пропозиції до процесу закупівлі товару в рамках вітчизняного та міжнародного ринків.

Учасники круглого столу дізналися про умови організації та роботи основних членів команди на прикладі української Інтернет-компанії за методом Scram, таких як: Product owner, Scrum master, Scrum team, Prodact backlog, Sprint backlog. І. О. Златова обґрунтувала ефективність дослідження, яке проводилось на кафедрі маркетингу щодо можливостей застосування Scram-технології в навчальному процесі. Викладачами кафедри маркетингу було доведено, що такий спосіб навчання у студентів-маркетологів сприяє переходу набутих навичок зі сфери неусвідомленого в сферу свідомого. Важливі далеко не самі знання, якість яких зазвичай перевіряють у студентів на іспитах та заліках.

Система навчання EDU-SCRUM застосовується і викладачами кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій під час проведення занять з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Студентам пояснюються особливості застосування даної технології в навчанні та важливість набутих компетенцій у майбутній роботі.

Іноваційність системи EDU-SCRUM в тому, що це система навчання, у якій відповідальність за освітній процес передається від викладача до студентів. В такій системі на перший план ставиться ефективність взаємодії, використання особистих якостей та розвиток особистості.

На заняттях зі студентами система діє за схемою: формування команди; планування спринту; збори на ходу (на початку кожного заняття); огляд спринту (тест, усна або письмова робота); ретроспективні збори (щодо функціонування учасників в команді і команди в цілому); особиста рефлексія (самоаналіз).

Команда EDU-SCRUM складається з викладача (тобто, власника продукту) і студентських команд по чотири студента. Дуже важливо робити маленькі групи, адже це забезпечить більш ефективний і швидкий результат. У кожній команді один і студентів грає роль едускрам-майстра, тобто лідера команди. Команди самостійно вибирають, як саме їм виконати свою роботу. Вони також мають можливість звертатися за порадою або ідеями до інших команд. Співпраця між командами тільки вітається. Щоб гарантувати якість навчальних цілей, команда визначає, який результат відповідає визначенню «Зроблено». Робити це потрібно обов'язково до початку спринту.

Важливим в системі є Фліп, тобто скрам-дошка. За допомогою неї розписуються набір завдань і робіт, які команда повинна виконати в даному спринті. Всі завдання позначаються згідно зі своїм статусом: «Зробити», «В процесі», «Зроблено». Вона показує, що вже зроблено, а що залишилося. Також, це забезпечує прозорість прогресу. Для цього необхідно, щоб дошку було видно всім студентам під час кожної зустрічі. Можна давати командам окремий ватман для роботи. Завдання мають бути написані і приклеєні на стікерах, щоб можна було швидко переставити завдання в секцію «Зроблено». Після закінчення проекту всі отримують задоволення від виконаної роботи. І це – важливий мотиватор, щоб досягати кращих результатів.

Використання в навчальному процесі підходу eduScrum допомагає студентам відрізняти і цінувати різні сильні сторони як в собі так і в оточуючих, що сприяє підвищенню екзаменаційних оцінок за результатами навчання по кожному семестру на 10%. В цих умовах студенти формують уміння та практичні навички, які більш необхідні в ХХІ столітті, зокрема: мислити і працювати, самостійно вміти приймати рішення, цінувати власні та чужі навички, і головне отримувати від усього цього задоволення.

Оцініть новину:
6

Читайте також

Інноваційні процеси в освітньому просторі України зумовили орієнтацію змісту і технологій навчання на розвиток індивідуальності майбутніх фахівців. Ос..
25 березняв пабі «Шульц» відбувся медіа-батл «Big Brain», в якому 18 команд з нашого університету змагалися із представниками ..
Ні для кого не секрет, що Інноваційні зміни в навчальному процесі - це запорука успіху будь-якого навчального закладу! Кафедра Комп'ютерної інж..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 138
^