XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вітаємо колектив кафедри маркетингу з успішним проходженням процедури акредитації спеціальності 075 «Маркетинг» Освітньої програми «Маркетинг» за першим рівнем вищої освіти

09:31, 18-05-2020

Кафедра маркетингу успішно пройшла акредитацію освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «075 Маркетинг» за вимогами Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) (Додаток до протоколу засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 14.05.2020 року № 8(25)).

Відповідно до Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 лютого 2020 року № 149 – Е з 11 по 13 березня 2020 року у Державному університеті телекомунікацій проводилася акредитаційна експертиза за спеціальністю «075 Маркетинг» Освітньої програми «Маркетинг» за першим рівнем вищої освіти  у складі:

 • Сагайдак Михайло Петрович (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)- керівник експертної групи;
 • Попова Надія Василівна (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету);
 • Рябченко Ігор Сергійович (Чернігівський національний технологічний університет, здобувач вищої освіти).

Високу оцінку було надано експертною комісією якісному рівню навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу бакалаврів з маркетингу.

Шановні експерти відвідали кафедри, які приймають участь у підготовці маркетологів, ознайомилися з потужною матеріально-технічною базою ДУТ – спеціалізованими лабораторіями: «Центр мовної підготовки», «Інтерактивних технологій навчання», «Навчально-науковий Центр технологій Hewlett Packard», «Супутникові технології EUTELSAT», «Побудова Інформаційних мереж на обладнанні Juniper», «Академія Сisco», «Кіберполігон», «Соціально-економічної діагностики», «Віртуальний офіс» та іншими. Завідувачі відповідних кафедр розповіли про можливості студентів - маркетологів набувати відповідні практичні навички та вміння та отримувати під час навчання міжнародні сертифікати для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці.

Приємне враження було від спілкування зі студентами денної та заочної форм навчання, які щиро і відверто відповідали на всі запитання комісії, ділилися своїми враженнями від навчання в університеті.

Активно і на високому професійному рівні проходила зустріч з представниками компаній партнерів кафедри – майбутніх роботодавців, під час якої експерти дізналися про особливості практичної підготовки майбутніх маркетологів.  

Високо оцінили експерти і сучасну навчальну Лабораторію Digital-маркетингу та Google-аналітики, яку обладнано сучасними комп’ютерами, проектором та дошками, що дає можливість застосування під час навчання спеціальних маркетингових програмних продуктів, сучасних мультимедійних засобів і Інтернет.  

Завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Виноградова розповіла про конкурентні переваги Державного університету телекомунікацій, які забезпечує впроваджений у навчальний процес інноваційний зміст навчання, який висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять нашим студентам вже з першого курсу відчувати переваги навчання у ДУТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні.

Результати акредитаційної експертизи були задокументовані у Висновках комісії, зокрема наступне: 

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям:

Під час виїзної акредитаційної експертизи безпосередньо в Державному університеті телекомунікацій було встановлено, що

 • освітній процес в університеті не є формальним;
 • матеріально-технічні, інформаційні, науково-методичні та інфраструктурні ресурси для реалізації ОП «Маркетинг» наявні в повному обсязі;
 • ректор та керівний менеджмент ЗвО, гарант ОП, НПП та допоміжний персонал служб, здобувачі вищої освіти, а також представники роботодавців відкриті до спілкування;
 • проведені фокус-групи були здійснені на основі ненасильницьких комунікацій, у режимі відкритої, доброзичливої дискусії в аудиторії, зазначеній у Програмі візиту;
 • доступ до всієї інфраструктури, інформаційних ресурсів, фондів і ресурсів бібліотеки ДУТ і кафедральної бібліотеки та навчально-методичних матеріалів був наданий експертам;
 • доброзичливість у комунікаційній взаємодії усіх учасників освітнього процесу і сформоване освітнє середовище в цілому сприяє реалізації Оп.
 • На сайті університету (http://www.dut.edu.ua/ua/) розміщена необхідна для реалізації ОП інформація;
 • опитування здобувачів вищої освіти, з метою удосконалення ОП, проводиться періодично, методом анонімного анкетування.
 • Задекларована Програма візиту експертів виконана у повному обсязі.

Результати перевірки комісії лягли в основу Висновків Галузевої експертної ради НАЗЯВО, яка підтвердила якість підготовки здобувачів  за спеціальністю «075 Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг» за першим рівнем вищої освіти за всіма 9 критеріями:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

B

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

B

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

B

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

B

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси

B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

B

Критерій 9. Прозорість та публічність

B

Дякуємо всім, хто брав участь у проходженні процедури акредитації!

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 1 296