Державний Університет Телекомунікацій

Чому потрібно вивчати системний аналіз?

Для того, щоб усвідомити, навіщо вивчати системний аналіз, потрібно спочатку зрозуміти, що він собою являє і навіщо потрібен?

Що ж таке системний аналіз?

Розглянемо це питання на прикладі роботи інформаційної системи підприємства. Інформаційна система, згідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 2382:2015, – це система обробки інформації разом із відповідними організаційними ресурсами, такими, як людські, технічні та фінансові, які надають і розподіляють інформацію.

Виходячи із вказаного означення, інформаційна система підприємства включає такі основні елементи, як інформаційні потоки (інформація, дані бази даних, сховища документів тощо і відповідне програмне забезпечення), технічні засоби, кадрові ресурси, керівництво.

Зрозуміло, що для роботи інформаційної системи потрібні спеціалісти, які забезпечують роботу її складових. Кожен спеціаліст має доступ до обмеженої частини системи, а отже, має різне уявлення про систему. Наприклад, програміст бачить тільки роботу програмного забезпечення підприємства, системний адміністратор – організацію роботи та налаштування комп’ютерного обладнання, бухгалтер – фінансово-економічний стан підприємства тощо.

Задачею керівника підприємства є прийняття рішень. Але для прийняття рішень потрібно не просто володіти інформацією (звіти) від різних підрозділів, але й розуміти, як ця інформація поєднана між собою. І це лише половина справи, оскільки стосується тільки внутрішньої інформації. Утім, кожне підприємство працює для задоволення певних потреб ринку і залежить від його кон’юнктури (ситуації на ринку, яка визначається різноманітними складними економічними показниками). Крім цього, жодна фірма не існує окремо від суспільства чи держави, а отже, потрібно враховувати також суспільно-політичні фактори і тенденції. Якщо підприємство має досить великі розміри, то вказані задачі є не тільки досить складними, щоб їх виконувати одноосібно керівнику підприємства, але і потребують знання спеціальних методів, засобів і програмного забезпечення.

Це все привело до виникнення в сучасній науці такого напряму, як Системний аналіз і появи нової професії – системного аналітика. Ця людина на відміну від програміста, системного адміністратора чи бухгалтера, бачить усе підприємство в цілому, як взаємопов’язану інформаційну систему, яка працює в середовищі кон’юнктури ринку, у конкретних суспільно-політичних умовах. Обов’язком системного аналітика є забезпечення підтримки прийняття рішень керівництвом, аналіз вимог до інформаційної системи та постановка завдань по її розвитку.

Ураховуючи потреби у спеціалістах вказаного типу, в Державному університеті телекомунікацій у 2016 році була створена кафедра Системного аналізу і ліцензована спеціальність 124 – Системний аналіз.

Навчаючись за цією спеціальністю на кафедрі Системного аналізу Державного університету телекомунікацій, ви зможете:

 • отримувати поглиблену професійну підготовку з англійської мови протягом всього часу навчання;
 • вивчити основи економіки та ведення власного бізнесу;
 • вивчити методи і засоби ділового спілкування;
 • пройти професійні курси і отримати сертифікати провідних вендорів, таких як Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache, ІВМ;
 • навчитися професійно програмувати на найбільш затребуваних сучасним ринком праці мовах: C++, C#, PHP та JavaScript;
 • отримати глибокий рівень підготовки з проектування додатків до баз даних та систем управління підприємством;
 • отримати високий рівень володіння технологіями аналізу даних і знань;
 • користуватися безкоштовним WI-FI на території університету;
 • харчуватися у столовій за доступними цінами;
 • відвідувати спорт- та фітнес- зали;
 • навчатися на військовій кафедрі університету.

Якщо вам подобається обробляти інформацію, ви хочете бути сучасним та успішним, отримати прогресивну, орієнтовану на майбутнє професію, – ваш вибір: спеціальність «Системний аналіз» у Державному університеті телекомунікацій.

Оцініть новину:
4

Читайте також

Кафедра здійснює підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмами підготовки офіцерів запасу за 2 (двома) військово-обліковими спеціальнос..
ШАНОВНІАБІТУРІЄНТИ!УВАГА!!!26 липня 2018 року завершується робота приймальнихкомісійвищих учбовихзакладів. У цьому роціабітурієнтмаєзмогуподати7заявна..
В Державному університеті телекомунікацій, на кафедрі Інженерії програмного забезпечення, завершила роботу експертна комісія Міністерства освіти і нау..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Системного аналізу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 306
^