Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Акредитація на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності

30 травня 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій розпочала роботу експертна комісія з акредитації Освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 02 «Культура», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

До складу комісії входять:

Гомотюк Оксана Євгенівна – завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор (голова експертної комісії);

Спрінсян Василь Георгійович – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник освіти, голова асоціації документознавців України (член експертної комісії).

Робота комісії здійснюється в період 30 травня – 01 червня 2018 року, наприкінці якого буде зроблено висновок акредитаційної комісії щодо Освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» за першим (бакалаврським) освітнім рівнем.

Метою бакалаврської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у сфері управління. Студенти отримують підготовку з документно-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи з документними потоками та системами, усіма видами інформації.

Сферою їхньої діяльності є система документаційного забезпечення управління на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів. Фахівці забезпечують чіткість документної та інформаційної роботи підприємств, установ, організацій, виявляючи уміння працювати з усіма видами інформації, знання особливостей електронних систем документообігу, новітніх засобів оргтехніки, процесів уніфікації й галузевої стандартизації у документно-інформаційній сфері.

 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження у сфері документознавства та інформаційної діяльності, враховує специфіку сучасної документно-інформаційної діяльності в установі / організації.

Комісія здійснює перевірку документів акредитаційної справи, навчально-методичних комплексів дисциплін за навчальним планом спеціальності, кадрового складу, матеріально-технічного забезпечення випускової кафедри тощо.

Окрім того, члени експертної комісії долучилися до вручення ліцензійних сертифікатів студентам ІІІ курсу – слухачам авторизованого навчального курсу системи електронного документообігу АСКОД, на базі єдиної в Україні навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс», відкритої Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності.

Оцініть новину:
9

Читайте також

7 травня видатний російський фізик Олександр Попов зробив наукову доповідь про новий метод бездротової передачі електричних сигналів за допомогою вико..
- Пограємо? - Навіщо? - Аби стати соціально відповідальним!… Ви можете запитати, навіщо грати, аби стати соціально відповідальною люд..
Під час ділових переговорів завідувачем кафедри ЕЕТ і представником ТОВ Атом-проект була досягнута домовленість, а саме - проходження практики студент..

Ключові слова


Переглядів: 1 357