Державний Університет Телекомунікацій

Акредитація на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності

30 травня 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій розпочала роботу експертна комісія з акредитації Освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 02 «Культура», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

До складу комісії входять:

Гомотюк Оксана Євгенівна – завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор (голова експертної комісії);

Спрінсян Василь Георгійович – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник освіти, голова асоціації документознавців України (член експертної комісії).

Робота комісії здійснюється в період 30 травня – 01 червня 2018 року, наприкінці якого буде зроблено висновок акредитаційної комісії щодо Освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» за першим (бакалаврським) освітнім рівнем.

Метою бакалаврської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у сфері управління. Студенти отримують підготовку з документно-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи з документними потоками та системами, усіма видами інформації.

Сферою їхньої діяльності є система документаційного забезпечення управління на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів. Фахівці забезпечують чіткість документної та інформаційної роботи підприємств, установ, організацій, виявляючи уміння працювати з усіма видами інформації, знання особливостей електронних систем документообігу, новітніх засобів оргтехніки, процесів уніфікації й галузевої стандартизації у документно-інформаційній сфері.

 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження у сфері документознавства та інформаційної діяльності, враховує специфіку сучасної документно-інформаційної діяльності в установі / організації.

Комісія здійснює перевірку документів акредитаційної справи, навчально-методичних комплексів дисциплін за навчальним планом спеціальності, кадрового складу, матеріально-технічного забезпечення випускової кафедри тощо.

Окрім того, члени експертної комісії долучилися до вручення ліцензійних сертифікатів студентам ІІІ курсу – слухачам авторизованого навчального курсу системи електронного документообігу АСКОД, на базі єдиної в Україні навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс», відкритої Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності.

Оцініть новину:
9

Читайте також

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» запропонував нові критерії для обґрунтування нових та удосконален..
На кафедрі систем інформаційного та кібернетичного захисту безперервно проводиться впровадження інноваційної складової навчання студентів для забезпеч..
10 і 11 січня 2019 року на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою відбувся захист магістерських (атестаційних) дипломних робіт сту..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 064
^