Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2019: Стань системним аналітиком!

Спеціальність «Системний аналіз» покликана забезпечувати потреби ринку інформаційних технологій у спеціалістах, що поєднують в собі знання інформаційних технологій та економіки, здатних на основі методів системного аналізу ставити та вирішувати задачі автоматизації бізнес-процесів підприємств.

На відміну від інших спеціальностей, системний аналіз передбачає більш широку підготовку фахівців, яка охоплює всі етапи розробки інформаційних технологій: дослідження предметної області та постановка задачі, проектування, розробка та тестування всіх видів забезпечення (технічного, програмного, організаційного) інформаційної системи, впровадження та оцінку ефективності застосування інформаційної технології.

Фахівці зі спеціальності «Системний аналіз» можуть працювати:

  • системними аналітиками, консультантами і менеджерами проектів на підприємствах, що спеціалізуються на розробці та впровадженні інформаційних систем;
  • аналітиками, програмістами, адміністраторами баз даних, системними адміністраторами та керівниками відділів інформаційних технологій підприємств;
  • провідними фахівцями аналітичних відділів підприємств та установ;
  • консультантами з питань оптимізації та   інтелектуалізації управління бізнес-процесами.

Як бачимо, більш широка підготовка надає фахівцю з системного аналізу можливість працювати на всіх посадах, що стосуються інформаційних технологій. Системні аналітики високого рівня кваліфікації отримують заробітну платню, яка на 35-50% перевищує доходи програмістів.

Для підготовки високопрофесійних системних аналітиків кафедра системного аналізу Державного університету телекомунікацій проводить оновлення змісту навчання, яке полягає в наступному:

  • викладання дисциплін з врахуванням вимог роботодавців на основі передових досягнень науки і техніки;
  • забезпечення високого рівня знань студентами англійської мови (на рівні В2, що є вимогою при отриманні сертифікатів іноземних компаній);
  • встановлення обсягів практичної підготовки не менше 50% аудиторних годин по кожній дисципліні;
  • частка дисциплін професійної підготовки має займати не менше 50% загального навантаження;
  • організація навчання по дисциплінам професійної підготовки, починаючи з першого семестру;
  • забезпечення отримання студентами під час навчання сертифікатів провідних компаній світу (Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache, ІВМ).

Сподіваємось, що наведені відповіді на питання щодо місця фахівців з системного аналізу на ринку праці допоможуть Вам правильно обрати своє майбутнє.

Оцініть новину:
13

Читайте також

Відповідно до освітньою моделлю «12 кроків до якісної освіти» на кафедрі Управління інформаційноїю та кібернетичною безпекою триває активн..
За планом засідань наукового гуртка «ІТ-маркетолог» кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій передбачене проведення зуст..
Головноюперевагою випускників Державного університету телекомунікацій перед випускниками інших навчальних закладів за спорідненими спеціальностями є т..

Ключові слова


Переглядів: 1 186