Державний Університет Телекомунікацій

Захист дипломних проектів студентів факультету Інформаційних технологій

На кафедрі Комп’ютерних наук в підкомісії №7 завершився захист дипломних проектів студентів факультету Інформаційних технологій на отримання кваліфікації бакалавр.

Багато студентів продемонструвати значний рівень підготовки, знання сучасних технологій, вміння їх застосовувати для вирішення як локальних так і глобальних проблем, що виникають в телекомунікаціях.

 

Заслуховування доповідей дипломних робіт і відповідей на питання вказують на те, що студенти під керівництвом викладачів добре засвоїли матеріал, провели глибокий аналіз та дослідження, пройшли апробацію, сформулювали рекомендації до застосування досліджених технологій.

Ряд робіт мають практичну спрямованість і можуть бути задіяти як в учбовому процесі так і для удосконалення, наприклад, Веб сайту ДУТ, покращення матеріальної бази кафедри чи їх використання.

Так доцільно відмітити дипломну роботу студента Сагайдак В.А., що присвячена удосконаленню концепції «Розумне місто».

Студент активно працював у науковому гуртку, має 5 публікацій – тез доповідей на Міжнародних науково-технічних конференціях студентства і молоді починаючи із 2016 року.

Комісію зацікавила робота студентки групи ІМД-41 Онищенко В.В. на тему «Веб-сервіс для збереження дипломних ВНЗ».

За висновками комісії робота має практичну цінність і може представляти інтерес для наукової частини сайту ДУТ.

Бакалаврська робота студента групи ІМД-42 Вергун Д.С. «Розробка інструменту для комплексної оптимізації веб ресурсів на базі сучасних сервісів» крім практичної цінності має розроблений, готовий інструмент, роботу якого було представлено при захисті.

Комісія відмічає, що практична спрямованість бакалаврських робіт студентів, їхні доповіді на науково-технічних конференціях, апробація матеріалів і попередній перед захист значно підвищив рівень випускників нашого ВНЗ.

Оцініть новину:
5

Читайте також

Увага! Кафедра Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій здійснює набір на 1-й, 2-й та 3-й курси. Є бюджетні місц..
Кафедра Системного аналізу організовує навчальний процес відповідно до актуальних потреб ринку праці в галузі інформаційних технологій, які знаходять ..
ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій Дата розміщення..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 651
^