Державний Університет Телекомунікацій

Захист дипломних проектів студентів факультету Інформаційних технологій

На кафедрі Комп’ютерних наук в підкомісії №7 завершився захист дипломних проектів студентів факультету Інформаційних технологій на отримання кваліфікації бакалавр.

Багато студентів продемонструвати значний рівень підготовки, знання сучасних технологій, вміння їх застосовувати для вирішення як локальних так і глобальних проблем, що виникають в телекомунікаціях.

 

Заслуховування доповідей дипломних робіт і відповідей на питання вказують на те, що студенти під керівництвом викладачів добре засвоїли матеріал, провели глибокий аналіз та дослідження, пройшли апробацію, сформулювали рекомендації до застосування досліджених технологій.

Ряд робіт мають практичну спрямованість і можуть бути задіяти як в учбовому процесі так і для удосконалення, наприклад, Веб сайту ДУТ, покращення матеріальної бази кафедри чи їх використання.

Так доцільно відмітити дипломну роботу студента Сагайдак В.А., що присвячена удосконаленню концепції «Розумне місто».

Студент активно працював у науковому гуртку, має 5 публікацій – тез доповідей на Міжнародних науково-технічних конференціях студентства і молоді починаючи із 2016 року.

Комісію зацікавила робота студентки групи ІМД-41 Онищенко В.В. на тему «Веб-сервіс для збереження дипломних ВНЗ».

За висновками комісії робота має практичну цінність і може представляти інтерес для наукової частини сайту ДУТ.

Бакалаврська робота студента групи ІМД-42 Вергун Д.С. «Розробка інструменту для комплексної оптимізації веб ресурсів на базі сучасних сервісів» крім практичної цінності має розроблений, готовий інструмент, роботу якого було представлено при захисті.

Комісія відмічає, що практична спрямованість бакалаврських робіт студентів, їхні доповіді на науково-технічних конференціях, апробація матеріалів і попередній перед захист значно підвищив рівень випускників нашого ВНЗ.

Оцініть новину:
5

Читайте також

Збулася наша спільна мрія - настав день випуску. В цьому році когорта ІТ –спеціалістів поповнилася 29 магістрами спеціальності 125 «Кіберб..
Як свідчить практика сьогодення, знання, які пропонує класична вища освіта, все менше відповідають реальним вимогам сучасного ринку праці у сфері виро..
Телекомунікації, інформаційні технології, цифрові медіа, кібербезпека – це ті сфери, які у всьому світі безперервно та стрімко розвиваються.Пров..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 220
^