Державний Університет Телекомунікацій

Засідання міжкафедрального наукового семінару

28.08.2018 року відбулося засідання міжкафедрального семінару по обговоренню дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри менеджменту Старинця Олександра Георгійовича на тему: «Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: теорія та методологія».

Дисертацію виконано у Державному університеті телекомунікацій.

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор Гуздь Олена Євгенівна, завідувач кафедри менеджменту.

Рішення: дисертаційна робота Старинця Олександра Георгійовича на тему: «Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: теорія та методологія» відповідає вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, і рекомендується до захисту на спеціалізованій Вченій Раді за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


Фотографії

Оцініть новину:
6

Читайте також

При вивченні навчальних дисциплін на кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту широко застосовуються інноваційні підходи підвищення якос..
З метою впровадження Інноваційних змін в навчальному процесі, поліпшення змісту навчання та кращого проведення практичних та лабораторних занять на ка..
Фізика оптичного зв'язку (ФОЗ) для студентів факультету «Інформаційних технологій» та факультету «Телекомунікацій» за ново..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 632
^