Державний Університет Телекомунікацій

Синектика як метод стимулювання творчої активності студентів: науково-методичний семінар кафедри документознавства та інформаційної діяльності

24 жовтня 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся черговий науково-методичний семінар «Синектика як метод стимулювання творчої активності студентів», покликаний удосконалити знання викладачів щодо активізації творчого мислення студентів, інноваційних способів аналізу як важливої та необхідної складової сучасного освітнього процесу.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та програми інноваційного змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій пріоритетною освітньою метою було визначено формування майбутнього фахівця як активної, комунікативної, творчої особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї, самостійно мислити, приймати сміливі, нестандартні рішення, що, звичайно, є запорукою успішного працевлаштування та реалізації себе в суспільстві.

Тож, викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності обговорили низку питань зазначеної теми; визначили дидактичні особливості синектики, пов’язані з формуванням досвіду пошукової діяльності, вмінням бачити проблему та вміти вирішувати її; окреслили напрями роботи в зі студентами в синектичних групах, що позитивно впливає на комунікативні здібності студентів, формує в них тактовність та толерантність, взаємозбагачує та розширює їх емоційно-пізнавальний досвід.

Оцініть новину:
10

Читайте також

Перехід на іноваційний зміст навчаннядає змогу студентам кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки відразу відчути переваги обраної спеціальності..
Згідно з Навчальною програмою з дисципліни фізики підсумковим контролем знань студентів за 1-й семестр є залік. Протягом усього семестру студенти відв..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 372
^