Державний Університет Телекомунікацій

Наукові здобутки колективу кафедри менеджменту ростуть

 

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів кафедри є базовим компонентом підвищення їх професійної майстерності та успішної реалізації нової освітньої моделі, яка реалізується в нашому  університеті. 2018 рік приніс нові вагомі здобутки кафедри у цій сфері.

Ключовим напрямком науково-дослідної роботи кафедри є теоретико-методичне та організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки у сфері телекомунікацій за темами «Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та інформатизації» (№0114U002053) та  «Методологічні засади  побудови  процесно-орієнтовного  підприємства  телекомунікацій» (№0114U001500).

Співробітники кафедри менеджменту приймає активну участь у підготовці наукових кадрів. У 2018 році вже захищено дві докторських та одна кандидатська дисертація. Ще дві докторські дисертації підготовлені до захисту.

Важливе значення для науковців має публічне оприлюднення результатів їх наукової діяльності. У поточному році кафедрою.  підготовлено й видано 4 монографій та 6 навчальних посібників, більше 60 статей та 40 тези доповідей. Дві публікацій співробітників кафедри надруковано у закордонних наукових виданнях. Переважна кількість публікацій здійснена у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Зокрема, три  роботи видрукувано у виданнях, що включені до бази Web of Science, 15 –  до міжнародної бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus та 30 – у інших наукометричних базах даних.


Фотографії

Оцініть новину:
52

Читайте також

З 4 лютого 2019 року розпочався весняний семестр і за перші дні семестру викладачі кафедри вже провели відкриті заняття. Мета відкритої лекції &nda..
З 9 по 11 січня відбувся захист магістерських робіт студентів факультету Інформаційних технологій за спеціальностіми: Комп’ютерна інженерія,..
Навчально-методична робота кафедри маркетингу формується з врахуванням реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої моделі ДУТ, ..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 444
^