Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Кафедрі Управління інформаційною та кібернетичної безпекою 12 років!

1 лютого 2019 року (Наказ по університету - №26 від 31.01.2007 року) кафедрі Управління інформаційною та кібернетичної безпекою  виповнюється 12 років.

Відповідно з інноваціонними змінами, проведеними в поточному навчальному році, на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою були досягнуті значні успіхи в підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у сфері інформаційної безпеки, що сприяє їх працевлаштуванню як за фахом, так і в суміжних галузях.

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з компаніями і вдосконалюється професійне навчання студентів - вводяться нові навчальні дисципліни та коригується зміст існуючих дисциплін.

На виконання сучасних вимог роботодавців і компаній-партнерів вперше введені нові дисципліни:

  • Аналіз і оцінка вразливостей інформаційних систем
  • Аудит систем захисту інформації
  • Системний аналіз інформаційної безпеки

Розроблено освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Управління інформаційної та кібернетичної безпекою" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Відмінність цієї програми від попередніх полягає в підвищеній увазі до кіберпростору і його захисту.

З метою забезпечення інноваційного змісту і методів освіти на кафедрі в навчальний процес активно впроваджуються за допомогою електронної системи Moodle дистанційні форми комунікації, доступу і оцінки знань для студентів спеціальності денної та заочної форм навчання.

Дисципліни, що читаються викладачами кафедри, дозволяють студентам вивчити основи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємств (організацій) і держави, побудови і функціонування систем управління інформаційною безпекою, методологічні підходи до дослідження систем управління в сфері інформаційної безпеки та вироблення рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Планове відвідування студентами міжнародної виставки «БЕЗПЕКА» сприяє поглибленню у студентів набутих знань при навчанні в університеті - в напрямку наповнення їх практичної спрямованості, що відповідає вимогам навчального процесу сучасності.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6327_64853072.jpg

На кафедрі продовжується активна робота по підвищенню професійного рівня кваліфікації викладачів - вони беруть участь в науково-технічних конференціях і семінарах, отримують сертифікати за фахом міжнародного рівня.

   

   

Для придбання студентами практичної кваліфікації за своєю майбутньою спеціальністю на кафедрі вдосконалюється навчальна лабораторія: комп'ютери, використовувані в складі програмно-навчального комплексу кафедри, мають спеціалізоване програмне забезпечення:

  • Програми для керованого доступу
  • Програми для оцінки ризиків
  • Програми для управління інцидентами інформаційної безпеки
  • Програмне забезпечення для роботи з документацією
  • Програмні ресурси для настройки інтерактивних комунікацій

Студенти завдяки програмно-навчального комплексу і за допомогою викладачів зможуть на практиці закріпити теоретичні знання, отримати первинні професійні навички і бути готовими до управлінської діяльності в сфері інформаційної безпеки будь-якої організації.

 
 
 
 

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах: ТОВ БМС Консалтинг, ТОВ Агентство активного аудиту, ТОВ Безпека.

Поглиблене вивчення англійської мови на рівні міжнародного стандарту В2 і професійного спрямування дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців за напрямом «Менеджмент інформаційної безпеки».

*****

Вітаємо колег, студентів і випускників кафедри УІКБ з ювілейним святом!

Бажаємо Вам процвітання і успіхів в науково-педагогічній роботі в університеті і професійної діяльності в організаціях, в нелегкій справі виховання і навчання фахівців високого рівня!

Оцініть новину:
17

Читайте також

07:45, 05-08-2019

Ключові слова


Переглядів: 649
^