Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Заслужене лідерство університету телекомунікацій в освіті з публічного управління: інновації, які є тільки у нас!

Сьогодні вища освіта не завжди може, а, іноді – і хоче перебудовуватись і бути керманичем розвитку економіки та суспільного життя країни. Це, передусім, стосується питання забезпечення майбутнього професійного життя випускника вишу. Нам може здаватися, що на професійне майбутнє випускників може вплинути лише «брендовий» диплом. Звісно, це може додати шансів випускнику. Але яких?

Працедавець кандидата на посаду із «брендовим» дипломом, звісно, буде розглядати із більшою зацікавленістю. Але ми маємо чесно відповісти самі собі на питання: який працедавець, витрачаючи свої кошти на оплату працівника, буде тривалий час очікувати його професійне становлення на робочому місці лише тому, що цей працівник має саме такий «класний» диплом? А треба констатувати, що час на це потребує чи не кожний середньостатистичний випускник України. Особливо це стосується управлінської освіти. Справа в тім, що наша вища освіта насправді не виказує свою гнучкість у переформатуванні своїх класичних підходів для того, щоб випустити у професійний світ абсолютно здатного до практичної діяльності фахівця. Йдеться тут не про руйнування класичних підходів вищої школи, а саме про певні удосконалення та інноваційні зміни.

Основний вектор з інноваційного змісту навчання, покладений у перебудову вищої освіти з публічного управління та адміністрування в університеті телекомунікацій, забезпечує абсолютну мобільність нашого випускника на ринку праці. Розглянемо окремі позиції, які цілком і повністю відрізняють підготовку з публічного управління та адміністрування в нашому виші від всіх інших. І це не просто відмінності. Це абсолютні переваги нашого університету!

 1. Підготовка спеціальності з першого курсу!

Ця теза у наших абітурієнтів може викликати здивування. І здивування може бути різним. Одні подумають: «А що буває інакше?». Другі, що більш обізнані у суті класичної вищої освіти і знають, що всі заклади вищої освіти України дисципліни по спеціальності починають давати лише на 3 курсі, здивуються: «Як це можливо?» Відповідаємо.

В нашому університеті розроблена інноваційна освітньо-професійна програма спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Інноваційність її змісту ми вже багато разів підкреслювали в інформаційних повідомленнях кафедри публічного управління та адміністрування. Однак, головне, про що необхідно сказати зараз – це те, що переважна більшість закладів вищої освіти абсолютно формально ставляться та за сутністю (за наповненням навчального плану та організацією навчального процесу) майже не відрізняють освітньо-професійну програму спеціальності від освітньо-наукової. А тут вже має бути зрозумілим абітурієнту, що другий тип програми забезпечує підготовку випускника для наукової роботи в своїй галузі знань. Тут не є обов’язковим підготувати фахівця-практика зі спеціальності. Тут головне – щоб випускник міг досліджувати та розвивати науку в даній галузі знань.

Звісно, в нашому університеті зі спеціальності 281 основний акцент на підготовку управлінця-практика. І одним з кроків – це саме підготовка спеціальності з першого курсу.

Так, наприклад, з першого вересня першого курсу наші студенти починають опановувати дисципліну «Державні послуги та маркетинг державних послуг». Це надсучасна дисципліна, яка студента вводить у світ професії, спираючись на вже здобуті знання студентів із власного життя, не тільки розширюючи його світогляд, а й формуючи його професійність. Потужна інноваційна підготовка з цієї дисципліни (а у нас кожна лекція має практичний тренінг, тобто викладання всіх дисциплін відбувається у форматі 50х50: лекція з практичної діяльності + практична робота в лабораторії у вигляді тренінгу) фактично готує публічного управлінця вже повністю придатним до професійної роботи. Здобуті знання з цієї дисципліни наші студенти відшліфовують вже під час практичного стажування в Центрі адміністративних послуг при районній державній адміністрації під керівництвом практиків - публічних управлінців. При цьому варто підкреслити, що наш студент готується як керівник установи з цього виду професійної діяльності із повним знанням всіх видів робіт його підлеглих. І це тільки одна дисципліна! А їх за 4 роки бакалаврату – понад 30! Аналогічної програми підготовки публічного управлінця немає жоден інший заклад вищої  освіти!

 1. Договори з компаніями!

Ми ставимо наголос саме на справжній співпраці із партнерами – органами публічної влади. Звісно, бази справжньої тренінгово-стажувальної професійної підготовки для студента-публічного управлінця в університеті телекомунікацій формуються і розширюється майже постійно, а чисельність наших партнерів стрімко зростає.

І тут не йдеться про формальне складання списку провідних організацій, які просто працюють в цій галузі і є уособленням професійної діяльності публічного управлінця. Наша головна відмінність від інших закладів вищої освіти, це тісна співпраця з практиками (органами публічної влади) задля професійної користі нашим студентам і подальшого їх гарантованого працевлаштування. Так, наприклад, партнерами кафедри публічного управління та адміністрування, з якими підписані двосторонні угоди про співробітництво, цілком забезпечений цикл тренінгового стажування 2018/2019 навчального року (до 4-х тижнів в органах публічної влади безпосередньо на робочих місцях цих організацій). А це наші партнери:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Національна служба посередництва та примирення
 • Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
 • Управління (Центр) надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
 • Управління (Центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

І це тільки частина тих партнерів, що безпосередньо проводять навчальне тренінгове стажування (практику) всіх наших студентів у 2018/2019 навчальному році. Хоча партнерів кафедри публічного управління та адміністрування набагато більше і процес укладання угод із партнерами продовжуватиметься і надалі.

 1. Включення до освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» надсучасної дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

Дана дисципліна розроблена провідними науковцями Державного університету телекомунікацій, який, в свою чергу, є відомим у міжнародній системі вищої освіти та флагманом України у даній галузі знань.

Що дає ця дисципліна управлінцю – відповідь очевидна. Сучасні вимоги життя унеможливили навіть просте існування людини без інформаційно-телекомунікаційних засобів. А сучасні ділові контакти взагалі б перетворилися на суцільне жахіття без них.

В контексті підготовки публічного управлінця ця дисципліна надає йому найголовніше – розуміння принципів дії, використання та налагодження для роботи інформаційно-телекомунікаційних засобів, адже саме вони є основним інструментом у діловому спілкуванні та соціально-комунікативній взаємодії системи публічного управління та суспільства. Їх різноманіття, що використовується у практиці управління, цілком і повністю розкриває ця дисципліна студентовы шляхом виключно практичного навчання у технічних лабораторіях університету на надсучасному обладнанні. Аналогів даній підготовці немає у системі вищої освіти. Дисципліна є цілком практико орієнтованою. На заняттях кожен студент навчається володіти всіма інформаційно-телекомунікаційними засобами останнього покоління, навіть тими, що ще не використовуються в країні, але вже з’явилися у світі.

 1. Спеціальний цикл дисциплін, що робить студента спеціальності «Публічне управління та адміністрування» універсальним управлінцем і справжнім топ-менеджером і для країни, і для бізнесу.

В плани підготовки з публічного управління та адміністрування включений спеціальний цикл авторських курсів науковців-практиків університету, що складається з дисциплін:

 1. Ділові комунікації
 2.  Засади відкриття власного бізнесу
 3. Групова динаміка та комунікації
 4. Хмарні технології

Ділові комунікації. Ця дисципліна для публічного управлінця є фундаментом для його професійної діяльності, оскільки саме на комунікаціях базується левова частка його професійної роботи.

Звісно, що вона і є базисом для інших фахових дисциплін, що розвивають комунікативні здібності публічного управлінця як потенційного керівника.

Засади відкриття власного бізнесу. Ця дисципліна є необхідною у житті кожної людини, незалежно від професії.

У практичному форматі викладачі університету розкривають всі тонкощі підготовки до відкриття та, власне, сам процес відкриття та започаткування бізнес-діяльності. Для публічного управлінця ця дисципліна важлива ще й тим, що вона показує фактичні кроки бізнесмена на початку його підприємницької діяльності, який він вимушений робити під впливом регуляторної політики держави. І саме тут студент починає зважувати недоліки і переваги тих чи інших регуляторних актів держави, з якими, по роду своєї діяльності, він й має працювати. А враховуючи особливості освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 саме університету телекомунікацій (див. Загальну сторінку кафедри публічного управління та адміністрування), яка відрізняється тим, що надає студентові ще й компетентності том-менеджера великого бізнесу, то дана дисципліна є незамінною для фундаментального розуміння основ бізнес-діяльності, сутності підприємництва і слугує базисом для інших управлінських бізнес-дисциплін.

Групова динаміка та комунікації. Надсучасна й дуже актуальна дисципліна, яка навчає нашого студента жити й працювати у колективі.

Надважливим є акцент навчання з дисципліни у налагоджені ефективних колективних відносин й вміння оптимізувати комунікації в робочій групі (колективі). Особливо це стосується колективів інтелектуальної діяльності, які не мають результатом своєї роботи уречевлений, тобто матеріальний продукт. Це надважливо для майбутнього фахівця з управління. Його навчають і самому вміти працювати у колективі, й створювати здорові робочі колективи, що мають злагоджено працювати на єдиний результат.

Хмарні технології. В Державному університеті телекомунікацій особливою складовою навчального плану кожної спеціальності, є найсучасніші та найактуальніші на ринку праці дисципліни, такі як «Хмарні технології» та «Штучний інтелект». Для публічних управлінців ці курси цілком адаптовані під їх фах і являють собою надсучасні інноваційні унікальні дисципліни, які розроблені науковцями Державного університету телекомунікацій. Ці дисципліни формують у студента аналітичне мислення і надають публічному управлінцю знання й компетентності, що забезпечують нові можливості і спроможності у професійній діяльності.

Це далеко не всі новації університету телекомунікацій у спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», що суттєво вирізняють нас з-поміж інших.

Але головне задля чого впроваджуються всі новації – це переконливо, не словом, а ділом, показати, що справжнє стрімке кар’єрне зростання студентів університету телекомунікацій спеціальності «Публічне управління та адміністрування» починається не після закінчення університету, а із студентських лав!

Оцініть новину:
29

Читайте також

Студенти-відмінники Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 1 Москаленко Павло Сергійович КНД-11 2 Алтинніков Дмитро..
ДОДАТКОВИЙНАБІРНАНАВЧАННЯ –З2 ВЕРЕСНЯ 2019 р. УДержавномууніверситетітелекомунікацій оголошенододатковийнабірнанавчаннядля здобуття ступеняба..

Ключові слова


Переглядів: 813
^