Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Економіка підприємства: виправдано, значущо та важливо

Економіка. Економіка підприємства. Економіка регіону. Економіка країни…

Що таке, ця «економіка»? Що в ній такого значущого, в чому повинні розбиратися всі члени суспільства? І чому фахівців для сучасної цифрової економіки, яка стала в останні роки глобальним світовим трендом, готує наш університет - Державний університет телекомунікацій? Чому «Економіка підприємства» у нас викладається вже на першому курсі бакалаврської підготовки, на відміну від багатьох інших закладів вищої освіти в нашій країні? У цьому є глибокий людський, практико-орієнтований і прагматичний сенс...

Перш за все, слід звернутися до етимології поняття «економіка».

Як свідчить Вікіпедія, «Економіка» (від грец. Οἶκος «будинок, господарство; господарювання» + νόμος «ном, територія управління господарюванням; правило, закон»; буквально «правила ведення домашнього господарства») - господарська діяльність товариства, а також сукупність відносин, що складаються в системі виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Виходячи з останнього, економіка починається в будинку, в родині як осередку суспільства (оскільки це наука про ведення домашнього господарства) і триває в суспільстві як єдиному «будинку» для всіх його громадян. Іншими словами, ті рішення, які приймаються нами в рамках сім'ї та позитивно позначаються на її добробуті, мають право на життя, підкоряючись історично доведеним економічним об'єктивним законам, і в житті суспільства. Отже, для того, щоб випускники спеціалізації «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» були повністю затребувані на ринку праці в Україні і світі, необхідно формувати в них економічне мислення. Саме тому викладання «Економіки підприємства» на першому курсі у студентів цієї спеціалізації є виправданим, значущим й важливим.

Ця дисципліна - основа економічного мислення. Кожен студент в рамках даного курсу отримує знання про особливості формування доходів і витрат, про ефективність всього, що стосується вміння вести господарство. Він починає усвідомлювати себе як безпосереднього учасника економічних відносин, розуміти власне місце як можливого підприємця, перейматися значимістю обраної ним спеціальності в досягненні особистих і професійних цілей.

Кожен з нас повинен бути ефективним, проживаючи кожен відпущений життям день. Це наше призначення. А оскільки це так – кожен з нас повинен вміти співставляти очікувані вигоди від життя з витратами всіх можливих ресурсів, які ми повинні і готові заради цього понести. Це - основа економічного світогляду. Основа основ усього життя кожної людини. А для економіста - це непорушний закон!

Шановні студенти!

Викладачі кафедри економіки підприємств і соціальних технологій поділяться з Вами найпрогресивнішими економічними знаннями.

До нових зустрічей за розкладом!

 

Оцініть новину:
20

Читайте також

07:45, 05-08-2019

Ключові слова


Переглядів: 676
^