Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Про участь у конференції іноземних слухачів Підготовчого відділення

У Державному університеті телекомунікацій іноземні слухачі Підготовчого відділення активно вивчають українську мову, показуючи високі результати не тільки на практичних заняттях, а й, беручи участь у публічних виступах на конференціях.

 
 

Згідно з програмою конференції “Україна очима іноземців” у Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка, іноземні слухачі, під керівництвом наукових консультантів, підготували доповіді різної тематики: національні традиції України, видатні особистості України, найкращий навчальний заклад України.

Аяйі Френсіс Одіжі (Нігерія) мріє стати інженером з інформаційної безпеки, на конференції він виступив з темою “Інноваційний зміст навчання в Державному університеті телекомунікацій”,

Досвід педагогічної праці доводить, що впровадження у навчальний процес нетрадиційних підходів до навчання української мови іноземними слухачами підготовчого відділення пов’язане з перенесенням акценту викладання на цілеспрямоване навчання, тобто на визначення структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності іноземних слухачів. Планувати заняття з української мови необхідно так, щоб іноземний слухач мав можливість самостійного пошуку в набутті нових знань, у розв’язанні питань проблемного характеру. Інноваційні методи створюють умови для моделювання навчальних ситуацій, що формують у іноземних слухачів уміння та навички класифікувати та узагальнювати матеріал, робити висновки.

 

Нетрадиційні форми практичних занять з української мови здійснюються за обов’язкової участі всіх студентів групи, а також реалізуються з неодмінним використанням слухової і зорової наочності.

Одним з основних мотивів використання нетрадиційних форм є підвищення творчо-пошукової активності іноземних слухачів. Інноваційні методи вивчення української мови іноземними слухачами підготовчого відділення спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу.


Фотографії

Оцініть новину:
7

Читайте також

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, ..
НПП кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій протягом серпня-вересня 2019 р. спільно з експертами з кафедри Телекомунікаційних технологій в ..
Сонячний день 2 вересня 2019 року яскраво відображав настрій адміністрації, викладацького складу і студентів. У Державному університеті телеко..

Ключові слова


Переглядів: 413
^