Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

«Математика – розум до ладу приводить»

Математика має велике практичне значення, а також відіграє важливу роль як у науковому, технічному, економічному розвитку суспільства, так і в розвитку окремої особистості. Ті, хто на високому рівні оволодівали математичними інструментами, завжди мали великий потенціал для реалізації своїх ідей і становили стратегічний ресурс нації.

Значним науковим досягненням стало впровадження математичних методів у економічну науку і в управління економічними процесами. Як відомо, наукове управління цими процесами здійснюється тільки на основі застосування точних математичних методів у всіх сферах господарювання — від оптимізації використання корисних копалин до вивчення пропозиції та попиту на товари широкого вжитку, від складання оптимальних планів виробництва до планування транспортних перевезень, розміщення транспортних артерій тощо.

Сьогодні, в умовах зростання ролі аналітичних досліджень, соціально-економічних процесів, майбутнім економістам, програмістам, менеджерам, інженерам потрібна глибока математична підготовка, яка б давала змогу застосовувати математичні інструменти для дослідження широкого кола проблем у своїй діяльності, користуватись сучасним програмним забезпеченням комп’ютерної техніки.

Основним завдання вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» — надати студентам знання з основних розділів вищої математики, підвищити рівень їх фундаментальної математичної підготовки з посиленням її прикладної спрямованості, а також отримання необхідної математичної бази для вивчення інших дисциплін як математичного циклу, так і нематематичного.

Оцініть новину:
9

Читайте також

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1271 від 04.10.2019 завідувача кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Димен..
ВакансіяМолодший сервісний інженер (неповна занятість) Сфера діяльності компанії: Постачання вагового обладнання та обладнання для аавтоматизації т..
Без менеджерів сьогодні не обійтися як виробництву, так і невиробничій сфері і, особливо, бізнесу, що все більше поширюється в Україні. Менеджер &mdas..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.


Переглядів: 351
^