Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Сучасне теоретичне підґрунтя підготовки маркетологів від викладачів кафедри маркетингу

Навчально-методична робота кафедри маркетингу формується з врахуванням реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої моделі ДУТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями.

Для покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри маркетингу за 2018-2019 роки було підготовлено 6 навчальних посібників з дисциплін кафедри, а саме:

 

1. «Маркетинг: практикум. Частина II» - 2019

Плахотнікова Л.О.

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.

Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття.

 

2. «Сучасні види маркетингу» - 2019

Виноградова О.В.

У навчальному посібнику комплексно розглянуто сучасні маркетингові концепції та можливості використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. У посібнику доведено затребуваність сучасних видів маркетингу; ідентифіковано ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу; надано історію виникнення, особливості, технології управління просуванням і механізми впливу на споживачів за допомогою інструментів латерального, подієвого, сенсорного, сарафанного, вірусного, партизанського та нейромаркетингу.

Кожний розділ містить ситуації, ділові ігри, питання для обговорення, тематику дискусій, тести, та рекомендовану літературу, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасних видів маркетингу.

 

3. «Маркетингові технології управління Інтернет-проектами» - 2018

Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання впровадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; питань з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навички, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; вибору методів монетизації Інтернет-проектів та оцінки ефективність проектів.

 

4. «Маркетинговий менеджмент. Ч. 2 «Організація офісної діяльності»» - 2018

Виноградова О.В., Крижко О.В.

Навчальний посібник забезпечує студентів основними відомостями про специфіку управлінської діяльності офісу як особливого роду адміністративного центру, що виконує комплекс послуг інформаційного, консультаційного, комунікативного та іншого характеру, а також навчає їх практично використовувати отримані знання, які надалі дозволять їм здійснювати ефективну діяльність щодо створення та організації роботи офісів на сучасному рівні, що забезпечує досягнення успішних результатів в обраній сфері бізнесу.

У посібнику висвітлено низку питань стосовно розвитку офісу та ідей щодо управління його діяльністю, інформаційно-документаційного забезпечення бізнес-процесів та бізнес-комунікацій, налагодження стосунків серед колег, організації праці офіс-менеджера, професійної етики і поведінки співробітників у конфліктних ситуаціях.

Навчальний посібник ґрунтується на матеріалах підручників і навчальних посібників з теорії та практики офісного менеджменту, організації роботи офісів провідних компаній світу відомих вітчизняних та зарубіжних авторів, монографічних та періодичних виданнях, Інтернет - видань.

 

5. «Електронний бізнес» - 2018

Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, надані характеристики основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки знань за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навички, пов'язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичні навички використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати найбільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами.

 

6. «Групова динаміка та комунікації» - 2018

Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.

В навчальному посібнику «Групова динаміка і комунікації» представлено узагальнені основи теоретичного дослідження і практичного досвіду. Розглянуто особливі навички особистості з питань: успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом та стресами, запобігання конфліктним ситуаціям, ефективного вирішення завдань між учасниками команди, усвідомлення своєї ролі у житті, відкриття здатностей до самоконтролю і самокорекції своєї особистості.

Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління групами, особливості динаміки розвитку групи і команди. Виявлені соціально-психологічні ефекти групової роботи та галузеві особливості ефективної командної діяльності.

Значну увагу приділено питанням щодо формування навичок відповідних професійних і особистісних компетенцій, пов'язаних з ефективною побудовою групової роботи і комунікацій в професійному контексті; отримання практичних навичок застосування методів діагностики і управління груповою динамікою в групових і командних видах професійної взаємодії; розробки комунікативної компетентності для ефективної професійної діяльності.

Оцініть новину:
14

Читайте також

23 грудня відбулось останнє заняття курсу “Інтернету речей” від Vodafone, яке було приствячено захисту інформації в ІоТ. Адже Інтернет реч..
У рамках договору про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та компанією «ADPARTNER» студенти кафедри маркетингу під керів..
Шановні студенти! Доводимо до вашого відома графік ліквідації академічних заборгованостей з дисциплін, закріплених за викладачами кафедри Телекомун..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.


Переглядів: 928
^