Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Основні принципи побудови структурно-логічної схеми підготовки студентів з маркетингу

Структурно-логічна схема підготовки студентів є алгоритмом реалізації освітньої програми для формування у студентів загальних і професійних компетентностей.

Вона призначена для:

  • розробки логічної послідовності вивчення кожної дисципліни;
  • встановлення і оптимальної реалізації міжпредметних зв'язків;
  • створення раціональної структури навчального процесу за типами занять на весь період навчання з урахуванням складності і змісту дисципліни.

При розробці структурно-логічної схеми підготовки студентів необхідно враховувати:

  • поділ навчального матеріалу на блоки дисциплін за циклами підготовки (загальної, професійної, за вибором студента) та їх наповнення відповідно до освітньої програми;
  • розподіл унормованої кількості кредитів ESTC.

При формуванні структурно-логічної схеми підготовки маркетологів було враховано основні принципи навчання:

  • Принцип випереджаючого навчання – навчальні дисципліни, які найбільш суттєво впливають на розуміння студентами навчального матеріалу базових дисциплін, повинні вивчатись у повному або достатньому обсязі до початку вивчення базових дисциплін.
  • Принцип неперервності і послідовності навчання – вивчення фахових дисциплін починається з першого року навчання і триває до його завершення на 4-му курсі.
  • Принцип наступності навчання – вивчений у даній дисципліні матеріал буде використовуватись при вивченні наступних дисциплін, в процесі проходження практик студентів та при виконанні курсових робіт.

Таким чином структурно-логічна схема  забезпечує формування та розвиток загальних і професійних компетентностей студентів спеціальності «Маркетинг».

 

Оцініть новину:
14

Читайте також

«Немає і не буде більше в світі Поета, який би так самозречено рвав свою душу не лише тоді, коли сповідувався у любові до своєї Вітчизни, ..
Кожна сесія – це випробування, як для студентів, так і для викладачів. Студенти завдяки оцінкам дізнаються, наскільки якісно вони опанували навч..
На практичних заняттях з української мови для іноземних слухачів підготовчого відділення викладачі кафедри української мови Державного університету те..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Маркетингу

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.


Переглядів: 295
^