Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Информационных систем и технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Robotics
Автор:
Сторчак К.П., Миколайчук В.Р., Тушич А.М.
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
2.54 Мб
Тип документа:
Пособие
Викладені основні відомості про роботів і робототехнічні системи різних видів. Представлено принципи будови маніпуляційних роботів і іх фізичні і технічні характеристики. Розглянуто інформаційні системи в робототехніці і мехатроніці, основи комп'ютерного зору, а також наведено принципи програмування роботів.
Мехатроніка в галузевому машинобудуванні
Автор:
Орловський Б. В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
13.35 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Робототехніка».В навчальному посібнику розглянути питання аналізу і синтезу мехатронних систем в застосуванні до механізмів технологічних машин і механіко-технологічних систем легкої промисловості,розглянуті принципи об'єктноорієнтованого підходу до побудови механіко-технологічних систем на основі типових мехатронних модулів. Розглянуті САПР-побудова і аналіз роботи схем циклових мехатронних систем в програмному середовищі. Наведені приклади побудови функціональних графів, систем рівнянь причинно- 4 спадкових зв'язків і програм їх реалізації з використанням програмованого логічного контролера при створенні проектів в програмному середовищі для комп’ютерно-інтегрованих технологічних машин легкої і текстильної промисловості з важільними і кулачковими механізмами.
Мікропроцесорна техніка
Автор:
С.Ю. Бочаров
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
8.34 Мб
Тип документа:
Пособие
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНОЇ КОМУТАЦІЇ
Автор:
СТОРЧАК К.П., ТКАЛЕНКО О.М., ПОЛОНЕВИЧ О.В., ЧОРНА В.М
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.42 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику представлені принципи програмної комутації, концептуальні основи технології передавання мови по мережам пакетної комутації, що працюють по протоколу ІР (Internet Protocol), розглянуто доцільність використання технології встановлення сеансу зв’язку в ІР мережах. Розглянуті архітектурні системи ІР-телефонії на базі Рекомендацій ITU-T H.323 і концепції TIPHON, що розроблена ETSI. Описані питання сигналізації, принципи протоколу SIP, інтеграція SIP з ІР мережами. Наведено алгоритми встановлення SIP з’єднань, здійснено аналіз практичного використання протоколу SIP. Здійснено порівняльний аналіз протоколів Н.323 та SIP. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 6.050903 Телекомунікації, 172 Телекомунікації та радіотехніка, а також може бути корисним для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговують інформаційнокомунікаційні мережі зв’язку.
Інформаційні мережі
Автор:
О.В. Полоневич, В.Р.Косенко, К.П.Сторчак, О.М.Ткаленко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.01 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Інформаційні мережі» та забезпечує формування знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи з комп’ютерними мережами, які об’єднують велику кількість персональний комп’ютерів, робочих станцій, серверів, для автоматизації сучасного процесу виробництва та телекомунікацій з процесом прийняття рішень у всіх галузях життя.
Теорія інформаційних процесів і систем
Автор:
О.В. Полоневич, В.Р.Косенко, К.П.Сторчак, О.М.Ткаленко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.26 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» та забезпечує формування знань щодо основних принципів і методів побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи. Допомогає сформувати розуміння студентами процесів, які відбуваються в інформаційних системах. Забезпечує підготовку студентів до діяльності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій та сприяє формуванню професійних компетенцій, що визначають здатність студента до використання теоретичних знань та практичних навичок при розробці, аналізі та застосуванні інформаційних систем.
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Автор:
Сторчак К.П., Тушич А.М., Ткаленко О.М., Чорна В.М., Миколайчук В.Р.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.06 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Основи інформаційних технологій» (ОІТ) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. У посібнику розглянуто принципи побудови та функціонування інформаційних систем та технологій, основні інформаційні процеси, основи роботи з програмним забезпеченням, основи створення сучасних веб-сторінок.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
Автор:
І.В. Стеценко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.12 Мб
Тип документа:
Пособие
Розглядається теорія й практика аналітичного та імітаційного моделювання складних систем. Подано авторський огляд проблем моделювання, а також використано наукові результати зі створення систем імітаційного моделювання різного призначення. Особливу увагу приділено розвитку практичних навичок з побудови та дослідження моделей систем. Наведено приклади розв’язання задач моделювання з використанням широкого спектру програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки», для аспірантів технічних та економічних спеціальностей, а також фахівців галузі інформаційних технологій.
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Автор:
А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.57 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Автори підручників і навчальних посібників серії «КОМП’ЮТИНҐ» пропонують значний перелік навчальних дисциплін, котрі, з одного боку, включаються до сфери комп’ютинґу за означенням, а, з іншого боку, їх предмет ще не знайшов якісного висвітлення у вітчизняній навчальній літературі для вищої школи. Перший крок ми робимо у 2008–2009 рр., виданням принаймні десяти книг серії з подальшим її п’яти кратним розширенням до 2011 р
РОЗПОДІЛ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ІНТЕГРОВАНОГО ДОСТУПУ
Автор:
Ткаленко О.М., Сторчак К.П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.31 Мб
Тип документа:
Книга
Розподіл інформації в системах інтегрованого доступу підготовлено для студентів денної та заочної форми навчання Державного університету телекомунікацій при самостійному виконанні курсового проекту. – Київ: ДУТ, 2019.- 56 с. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання

Библиотека


Просмотров: 58 543
^