XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Государственный университет телекоммуникаций объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников университета

11:45, 09-06-2020
 • Директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій;
 • Директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій;
 • Директора Навчально-наукового інституту захисту інформації;
 • Завідувача кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • Завідувача кафедри системного аналізу;
 • Завідувача кафедри штучного інтелекту;
 • Завідувача кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • Завідувача кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • Завідувача кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою;
 • Завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • Завідувача кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,  мають відповідну вищу освіту, вчене звання професора (доцента), науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж науково-педагогічної діяльності.

Термін подання документів на конкурс – до 07 липня 2020 року.

 

На конкурс подаються наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті);
 • фотокартку розміром 4 на 6 (для осіб, які не працюють в університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки (для непрацюючих осіб - з пред’явленням оригіналу, для працюючих осіб - засвідченої за місцем  роботи); 
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в університеті);
 • характеристику – рекомендацію з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, публікацій, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри);
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для осіб, які не працюють в університеті);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання.

 

Документи надсилати на адресу:

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет телекомунікацій, к. 306, тел. 044-249-25-97; 044-248-85-71.

Читайте также
Просмотров: 908