XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Організаційно-методичний Центр новітніх технологій навчання

Про дистанційне навчання

Контактна інформація
Загальна інформація
Про систему MOODLE
Нормативні документи
Організаційно-методичні документи

Про дистанційне навчання

Сьогодні, незважаючи на велику кількість телекомунікаційних спеціальностей, яким навчають у вищих начальних закладах України та впровадження різних курсів з підготовки сертифікованих фахівців (наприклад, курси Oracle, Microsoft, Cisco, IBM тощо). на ринку праці все ще є суттєвий дефіцит кваліфікованих фахівців у цій сфері, який зростає щороку.

З іншого боку, велика кількість фахівців, які вже працюють за згаданими спеціальностями, має необхідність підвищувати свій рівень через те, що знання старіють кожні 3-5 років, а технологічні знання кожні 2-3 роки. Якщо не впроваджувати сучасні  технології навчання, то якість підготовки фахівців буде об’єктивно відставати від рівня, необхідного на ринку праці.

Така ситуація вимагає збільшення обсягів підготовки фахівців за спеціальностями “Телекомунікації та радіотехніка”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, “Комп’ютерна інженерия” та “Кібербезпека”, а це, своєю чергою, підвищує вимоги до якості підготовки студентів та навчально-методичного забезпечення відповідних навчальних дисциплін.

Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення дистанційного навчання, яке за своєю суттю є особистісно-орієнтованою формою навчання. Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами.

Дистанційне навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний процес принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними технологіями. Джерелом інформації в цих моделях є бази даних у віртуальному навчальному середовищі, координатором навчального процесу – викладач, а інтерпретатором знань – студент. Таким чином, діяльність студента змінюється у напрямі від одержання знань до їх пошуку.

Засобами, що забезпечують у дистанційному навчанні використання усіх форм взаємодії, є сучасні інформаційні телекомунікаційні технології, які дають студентам змогу самостійно долучатися до найрізноманітніших інформаційних джерел. Найбільш поширеними засобами організації дистанційного навчання на сьогодні є засоби, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки, файли розсилок. Усі ці засоби часто комбінуються з традиційними друкованими матеріалами.

Таким чином, головною особливістю дистанційного навчання є самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію студента щодо власного навчання, а також високий рівень самоорганізації. Дистанційне навчання є ідеальним рішенням для тих, хто віддає перевагу сучасним інформаційним технологіям у навчанні, цінує свій час та заощаджує кошти.

На сьогодні дистанційне навчання є однією з провідних світових тенденцій в освіті – ця технологія реалізує принцип безперервної освіти і здатна задовольнити постійно зростаючий попит на знання в інформаційному суспільстві.

В Україні дистанційне навчання активно впроваджується з 2002 року. На сьогодні вже у понад 42 вищих навчальних закладах України впроваджено програмну платформу MOODLE (систему управління дистанційним навчанням), яка  забезпечує дистанційне навчання. Серед них – Державний університет телекомунікацій як один з найпрестижніших університетів України, який впроваджує сучасні технології навчання в освітній процес.

У Державному університеті телекомунікацій розроблено більше 150 дистанційних курсів начальних дисциплін для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр”. 

Завдяки впровадженню технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій:

  • створено можливість постійного спілкування студентів і викладачів у віртуальному навчальному середовищі Державного університету телекомунікацій;
  • студенти мають змогу цілодобового доступу до наукових та навчальних інформаційних джерел;
  • навчальний процес став прозорим, більшість його кроків фіксується у системі управління  дистанційним навчанням  MOODLE Державного університету телекомунікацій;
  • для викладачів створено можливість постійного відстеження навчального процесу та його коригування;
  • підвищується самоорганізація студентів;
  • студенти, які використовують у навчанні дистанційні курси, є краще мотивованими порівняно зі студентами, які навчаються за традиційними формами.

Таким чином, використання новітніх технологій у навчальному процесі надає змогу підвищити якість навчання за рахунок керованої, системної, регулярної самостійної роботи студентів, а також зручності організації навчального процесу.

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7
тел. (044) 249-25-90
mail: o.sazonov@dut.edu.ua

Переглядів: 17 852
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше