Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Військової підготовки

Запрошуємо до спільноти захисників вітчизни - офіцерів запасу Збройних Сил України

Бажаєш засвоїти знання та навички військової діяльності, підвищити суспільний статус та конкурентні переваги в цивільній кар’єрі, отримати можливість військової служби в силових структурах України в якості офіцера?

Державний університет телекомунікацій запрошує до навчання в 2019/2020 навчальному році студентів ІІ, ІІІ курсу очної форми навчання та всіх Громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра на кафедру військової підготовки.

В межах підготовки офіцерів запасу - фахівців з військового зв’язку та кібернетичної безпеки для силових структур України пропонуємо засвоїти та удосконалити теоретичні знання та практичні навички з організації сучасних систем заявку і телекомунікацій спеціального призначення та організацію захисту інформації і кібернетичної безпеки в них.

Заняття проводять викладачі кафедри - провідні фахівці з військового зв’язку та кібернетичної безпеки з досвідом військової служби в Збройних Силах.

Кафедра військової підготовки створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.17 № 133 “Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу” з метою поновлення підготовки мобілізаційних резервів для потреб військ зв’язку Збройних Сил України.

Кафедра здійснює підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмами підготовки офіцерів запасу за 2 (двома) військово-обліковими спеціальностями:

1. “Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин звязку та радіотехнічного забезпечення авіації”).

2. “Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційцно-телекомунікаційних системах”.

Термін навчання – 2 роки. Заняття плануються та проводяться кожну суботу на тиждень (методом проведення “військового дня”).

Конкурсний відбір проводиться серед громадян України чоловічої та жіночої статі, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та яким на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).

Громадянам України для початку конкурсного відбору необхідно подати до відбіркової комісії (вул. Солом’янська 7, каб. 313):

  • заяву про бажання проходити військову підготовку та відомість успішності, або витяг із навчальної картки з оцінками, підписані деканом факультету (за основним місцем навчання) і завірені печаткою деканату;
  • копію паспорта громадянина України (1, 2 та 11 сторінки);
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію приписного свідоцтва;
  • автобіографія;
  • фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
  • довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки ДУТ: вул. Солом’янська 7, каб. 313 з 9:00 до 16:30 щоденно, крім суботи та неділі.

Для участі у конкурсному відборі студентам необхідно в день проведення конкурсного відбору (день проведення буде доведено в телефонному режимі) прибути за адресою м. Київ, вул. Солом’янська 7, каб. 313, при собі мати паспорт громадянина України, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку (оригінал) про висновок військово-лікарської комісії.

Конкурсний відбір складається з:

  • перевірки рівня знань допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді по предмету “Захист Вітчизни”;
  • перевірки рівня фізичної підготовленості;
  • професійно-психологічного відбору.

Вартість навчання, за найпрестижнішими військовими спеціальностями, у нашому Університеті найнижча по Києву - лише 3950 грн. за семестр!

Лише у нас є можливість помісячної оплати за навчання!

Керівництво

Завідувач кафедри
к.т.н., доцент, полковник запасу
   Туровський Олександр Леонидовіч

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 313
тeл.: 
(044) 249-25-01,
068-408-18-69, 068-127-83-88

Переглядів: 18 327
^