XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

Положення про Навчально-науковий інститут телекомунікації 
Державного університету телекомунікацій

Графік навчального процесу заочної форми навчання на 2020/2021 навчальний рік

Стрімкий розвиток телекомунікацій - одна з характерних рис сучасної економіки. З упевненістю можна констатувати все зростаючий інтерес держав і громадських організацій до успіхів телекомунікаційних технологій як до основи для створення єдиного інформаційного простору (інформаційної інфраструктури) планети. Практично у всіх країнах зростання сектора телекомунікацій здійснюється більш швидкими темпами, ніж підвищення економіки в цілому.

Найбільш потужною і такою що динамічно розвивається телекомунікаційною мережею теперішнього часу можна сміливо назвати мережу Інтернет. В наші дні інформація стає чи не найголовнішим економічним ресурсом.

Телекомунікації – це ще і значний сегмент бізнесу, що обумовлює велику кількість компаній – потенційних роботодавців для наших випускників На сьогодні і на перспективу фахівці з телекомунікацій користуються величезним попитом, який тільки зростає, а заробітні плати в галузі – одні з найвищих. Саме тому випускники інституту телекомунікацій мають дуже широкі перспективи по працевлаштувнню.

В Державному університеті телекомунікацій підготовка фахівців з телекомунікацій ведеться з 1990 року (історична довідка).

Інститут здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціалізаціями.

Навчальну та наукову роботу в інституті здійснюють висококваліфіковані фахівці, що мають великий науково-педагогічний та практичний досвід за профілем. До навчального процесу залучаються також ведучі фахівці та спеціалісти компаній-партнерів кафедр інституту.

В інституті створено і працюють 11 навчальних лабораторій які оснащені за допомогою компаній-партнерів кафедр сучасним телекомунікаційним обладнанням, завдяки чому студенти мають можливість отримувати теоретичні знання та практичні навички по компетенціям і на обладнанні потенційних роботодавців, що є дуже важливим для випускників в отриманні гарантованого високооплачуваного робочого місця.

Основними напрямками навчально-наукової діяльності студентів інституту є:

  • побудова та експлуатація сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з Інтернет-протоколами;
  • вдосконалення технологій, методів дослідження та вимірювання параметрів волоконно-оптичних ліній зв'язку;
  • проектування, побудова та обслуговування цифрових систем передачі на базі мультиплексних технологій;
  • освоєння технологій SDH, xDSL, DWDM, IP, ATM та інших;
  • побудова та експлуатація систем широкосмугового абонентського доступу з використанням перспективних технологічних рішень, зокрема волоконно-оптичних ліній, технологій пасивної оптичної мережі, технологій широкосмугового радіодоступу;
  • структура та принципи функціонування мережі Інтернет, розвиток та оптимізація всіх елементів телекомунікаційної інфраструктури українського сегмента Інтернет;
  • побудова та технічна експлуатація сучасних систем рухомого (мобільного) зв`язку, використання систем абонентського радіодоступу;
  • побудова та технічна експлуатація систем цифрового телебачення;
  • розвиток супутникових систем зв'язку;
  • освоєння методів організації радіомоніторингу та радіочастотного контролю.

В навчальних лабораторіях кафедр інституту студенти працюють з сучасним обладнанням та вивчають технології мобільного зв’язку, супутникового телебачення, мереж доступу та транспортних мереж, роботи з волоконно-оптичними лініями зв’язку.

Завдяки співпраці Університету з провідними компаніями галузі студенти отримують можливість проходити стажування та здобувати поглиблену практичну підготовку на базі потужних ресурсів операторів телекомунікаційних послуг під керівництвом провідних фахівців галузі.

В Університеті створено умови для проведення студентами наукових досліджень під керівництвом відомих вчених галузі.

Випускники факультету працюють на провідних підприємствах галузі, зокрема, ПАТ «Укртелеком», ПрАТ Водафон Україна, ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (оператор мобільного зв'язку life:), Ericsson, Huawei, державне підприємство «Український державний центр радіочастот», Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України, підприємства, що постачають послуги радіомовлення і телебачення, компанії-провайдери, проектувальні організації та установи, компанії-інтегратори.

Керівництво інституту

Директор інституту
Мельник Юрій Віталійович
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ
вул. Солом'янська, 7
тел. 249-25-72
Навчальна частина
тел. 249-25-72

Новини

Всі новини
Переглядів: 83 730