Математичні методи моделювання та оптимізації процесів в ІКБ


Моделювання систем
У підручнику викладено основи теорії моделювання i базовi принципи моделювання складнихтехнічних i економічних систем. Докладно описуються моделі систем масового обслуговування,мережi Петрi та програм..
Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.
GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем
Теория случайных процессов и ее инженерные приложения
Теория вероятностей. Математическая статистика
Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World
Учебное пособие

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Переглядів: 2 634
^