Державний Університет Телекомунікацій

Математичні методи моделювання та оптимізації процесів в ІКБ


Моделювання систем
У підручнику викладено основи теорії моделювання i базовi принципи моделювання складнихтехнічних i економічних систем. Докладно описуються моделі систем масового обслуговування,мережi Петрi та програмнi генератори випадкових величин i процесів. Особливуувагу приділено техиології iмiтацiйного моделювання, зокрема методології проектування i програмноїреалізації iмiтацiйних моделей, плануванню i проведенню iмiтацiйних експериментів,обробцi та інтерпретації результатів моделювання. Розглянуто також програмні засоби i прикладимоделювания виробничих та обчислювальних систем, бiзнес-процесiв.Пiдручник призначено для студентiв, якi навчаються за напрямом «Комп'ютернi науки»i вивчають сучасні iнформацiйнi технології в рамках дисциплiни «Моделювання систем». Книжка також може бути корисна для викладачів зазначеної дисципліни.
Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.
GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем
Теория случайных процессов и ее инженерные приложения
Теория вероятностей. Математическая статистика
Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World
Учебное пособие

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Переглядів: 2 844
^