Системний аналіз та прийняття рішень в ІБ


Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці
У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соц..
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В первой части книги излагаются основные принципы, методология и классификация математических методов системного анализа и принятия решений. Во второй части рассматриваются детерминированные методы си..
Основи системного аналізу
Системный анализ в защите информации
Учебное пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям в обл. информ. безопасности.
Введение в анализ, синтез и моделирование систем
Учебное пособие
Системный анализ
Учебник для ВУЗов

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Переглядів: 6 718
^