Державний Університет Телекомунікацій

Прикладна загальна теорія систем


ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Терміни «система», «системний підхід», «системне мислення» набули досить широкого вжитку в науці, управлінні, політиці. Це зумовлено, з одного боку, складністю завдань і проблем, з якими зустрічають ся вчені і практики, з іншого — це є свідченням суттєвого зростання загальнометодологічного потенціалу сучасної науки. З певністю можна стверджувати
Прикладная общая теория систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Переглядів: 6 227
^