Прикладна загальна теорія систем


ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Терміни «система», «системний підхід», «системне мислення» набули досить широкого вжитку в науці, управлінні, політиці. Це зумовлено, з одного боку, складністю завд..
Прикладная общая теория систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Переглядів: 5 639
^