Кафедра Фізики


Общий курс физики
Матеріал викладений у 1, 2, 3 томах може бути корисним для розвитку у студентів навичок фізичного мислення та вміння самостійно ставити, вирішувати принципові питання і конкретні фізичні задачі.
Курс фізики
Підручник написаний у відповідності з програмою по фізиці для студентів вищих навчальних закладів. Він складається з десяти розділів, в яких викладені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і те..
Курс физики
Підручник створено відповідно до програми з фізики для студентів вузів. Він складається з семи частин, в яких викладаються фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і маг..
Курс общей физики» в 3-х томах
Підручник створений для ознайомлення студентів з основними ідеями і методами фізики. Особлива увага приділена поясненню фізичних законів та їх застосуванню. Курс призначений як для втузів з розширеною..
КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням
Даний посібник є другим виданням курсу лекцій із загальної фізики, який доповненийкомп'ютерним варіантом. Призначений для самостійної роботи студентів під час аудиторних занять і на самопідготовці..
НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ: науково-методичне видання
В навчально-методичному посібнику дається нетрадиційний розгляд традиційних проблемних питань фізики, яківивчаються у вищій і загальноосвітній школі. Зокрема питанняіснування матерії у вигляді речовин..
Електрика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з мультимедійними додатками в електронному представленні
Пociбник є третє видання чacтини кypcy зaгaльнoї фiзики, щo читaєтьcяу Вiйcькoвoмy інституті телекомунікацій і інформатизації Національноготехнічного університету України «КПІ». Bиpiзняєть..
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ (ТЕСТИ, ЗАДАЧІ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ ФИЗИКИ Издание 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ КУРСА ФИЗИКИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Бібліотека


Переглядів: 6 680
^