Державний Університет Телекомунікацій

Цивільний захист


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
Вказівки щодо організації самостійної роботи курсантів.Самостійна робота здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного для самостійних занять; підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у студентів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою навчальної дисципліни, відповідним методичним матеріалом, завданнями та вказівками викладача.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”
Розглядаючи підготовку студентів з дисципліни “Цивільний захист” як цілісний процес формування системи загально-професійних знань, умінь, навичок, слід виділити комплексний критерій, який дає цілісну характеристику рівня загально-професійної підготовки майбутніх фахівців.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ для проведення підсумкового контролю (модульний контроль, диференційний залік) з дисципліни “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”
Контрольні питання для проведення підсумкового контролю(модульний контроль, диференційний залік)з дисципліни “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”
Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта
Тема: 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захистуЗаняття: 1. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта
Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС
Тема: 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НСЗаняття: 1. Визначення параметрів хвилі прориву при руйнуванні гідротехнічної споруди та кількості плавзасобів для евакуації населення із зони затопленняЧас: 2 годиниНавчальна та
Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження
Тема: 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараженняЗаняття: 1. Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті
Визначення необхідної кількості рятувальників та техніки для проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт на об’єкті
Тема: 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГЗаняття: 2. Визначення необхідної кількості рятувальників та техніки для проведення рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт на об’єкті
Захисні споруди і вимоги, які ставляться до них
Тема: 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГЗаняття: 1. Захисні споруди і вимоги, які ставляться до них
Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації
План проведення заняття1. Порядок визначення коду та рівня надзвичайної ситуації2. Приклади визначення коду та рівня надзвичайної ситуації3. Проведення практичних розрахунків

Переглядів: 4 427
^