Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Фізики

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням
Автор:
Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.6 Мб
Тип документу:
Книга
Даний посібник є другим виданням курсу лекцій із загальної фізики, який доповненийкомп'ютерним варіантом. Призначений для самостійної роботи студентів під час аудиторних занять і на самопідготовці, а також для заочного і дистанційного навчання. Через гіперпосиланнязабезпечується можливість детального і послідовного розгляду лекційного матеріалу, складнихдоведень, наочного пояснення фізичних явищ та процесів за допомогою анімацій, відеозйомокдемонстрацій, ознайомлення з життям і діяльністю вчених тощо. Посібник має професійну орієнтованість, містить приклади застосування фізичних явищ врадіотехніці, задачі фахового спрямування, методичні рекомендації для їх розв'язування, питаннядля контролю.
НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ: науково-методичне видання
Автор:
Сусь Б.А., Сусь Б.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
В навчально-методичному посібнику дається нетрадиційний розгляд традиційних проблемних питань фізики, яківивчаються у вищій і загальноосвітній школі. Зокрема питанняіснування матерії у вигляді речовини і поля і її переходу зодного виду в інший як форми руху, питання релятивістськоїмаси, двоїстості природи світла як форми руху, що являє собоюколивання типу маса–енергія–маса–енергія–…, хвильовийхарактер хвиль де Бройля і природу співвідношення невизначеностей, несуперечливе квантове тлумачення явища дифракціїта інші проблемні питання. Посібник може бути використаний викладачами вищоїшколи і вчителями для організації самостійної роботи студентіві учнів над проблемними питаннями фізики, організації диспутівтощо.
Електрика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з мультимедійними додатками в електронному представленні
Автор:
Сусь Б. А., Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.82 Мб
Тип документу:
Книга
Пociбник є третє видання чacтини кypcy зaгaльнoї фiзики, щo читaєтьcяу Вiйcькoвoмy інституті телекомунікацій і інформатизації Національноготехнічного університету України «КПІ». Bиpiзняєтьcя пpoфeciйнoюopiєнтовaнicтю, мicтить пpиклaди зacтocyвaння фiзичниx явищ y paдioтехніці, кoнтpoльнi питання. Особливістю посібника є те, що він має електронний варіант, який крім того, що текстово відповідає друкованому, доповнений мультимедійними презентаціями навчального матеріалу з метою надання можливості студентам детального послідовного розгляду складних доведень, наочногопредставлення фізичних явищ і процесів шляхом перегляду динамічнихкомп’ютерних моделей, анімацій або відеозйомок демонстраційного експерименту, ознайомлення з життям і науковою діяльністю вчених тощо.Особливістю посібника є також те, що ряд питань фізики розглядаютьсянетрадиційно. Пpизнaчeний для caмocтiйнoї poбoти кypcaнтів пiд чacлeкцiйниx зaнять, a тaкoж для caмoпiдгoтовки. Moжe бyти викopиcтaний якнaвчaльний пociбник для cтyдeнтiв paдioтехнічних спеціальностей
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ (ТЕСТИ, ЗАДАЧІ)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
473 Кб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ ФИЗИКИ Издание 2
Автор:
Редько Р.А., Горыня Л.М., Кременецкая Я.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ КУРСА ФИЗИКИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Автор:
Редько Р.А., Горыня Л.М., Кременецкая Я.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.07 Мб
Тип документу:
Книга
Короткий довідник з загального курсу фізики
Автор:
Коробіцин Б.В., Криськів С.К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основне призначення довідника – можливість швидко знайти формули для практичних розрахунків при розв'язанні завдань. У запропонованому довіднику в стислій формі представлені основні закони й формули курсу фізики.
Физика. Часть 4. Волны. Оптика. Атомная физика. Вводно-предметный курс для иностранных студентов подготовительных факультетов технических специальностей
Автор:
Марколенко П.Ю., Карпова С.А., Ирха В.И.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Книга
Пособие «Физика. Часть IV. Волны. Оптика. Атомная физика» является вводным курсом по изучению физики на подготовительных факультетах для иностранных студентов технических специальностей, отвечает учебной программе довузовской подготовки иностранных граждан рекомендуемого Министерством образования и науки Украины.
Физика. Часть 3. Магнетизм. Колебания. Вводно-предметный курс для иностранных студентов подготовительных факультетов технических специальностей
Автор:
Марколенко П.Ю., Карпова С.А., Ирха В.И.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
846 Кб
Тип документу:
Книга
Пособие «Физика. Часть ІІI. Магнетизм. Колебания» является вводным курсом по изучению физики на подготовительных факультетах для иностранных студентов технических специальностей, отвечает учебной программе довузовской подготовки иностранных граждан рекомендуемой Министерством образования и науки Украины.

Бібліотека


Переглядів: 12 290
^