Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

КРУГЛИЙ СТІЛ «Духовні та етнічні детермінанти національної культури в умовах глобалізації та трансформації суспільства»

10 квітня 2014 року в Державному університеті телекомунікацій проведено Круглий стіл на тему: «Духовні та етнічні детермінанти національної культури в умовах глобалізації та трансформації суспільства», в якому взяли участь науковці Університету та науковці з інших наукових закладів і вищих навчальних закладів освіти України.

     Круглий стіл відбувся за підтримки ректора Державного університету телекомунікацій, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України – Толубко Володимира Борисовича. 

      Відкрила захід проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор технічних наук – Беркман Любов Наумівна та побажала успішної роботи, зростання в науковій діяльності та нових відкриттів.

    Під час Круглого столу були заслухані та обговорені виступи, які різнобічно висвітлювали актуальні питання сьогодення у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства. Зокрема: «Культурна ідентичність інституціоналізована політичними засобами»--(виступ доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН  України – Бевз Тетяни Анатоліїівни), «Особиста свобода та суспільна єдність: умови неконфліктної розбудови України» -- (доктора філософських наук, доцента Київського національного університету імені Т.Шевченка – Кононенка Тараса Петровича), «Етика у сфері інформаційних технологій» -- (виступ кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Державного університету телекомунікацій – Дудник Валентини Михайлівни), «Екологічний світогляд як необхідна складова духовних засад розвитку людства» -- (виступ кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету – Балагури Олени Олександрівни),  «Ідея європейського вибору України у політичній думці діаспорних вчених» (виступ – докторанта філософського факультету, Університету Павла Йозефа Шафарика, м. Кошиця – Сабов Ніколети), «Інформаційне насильство як чинник деструктивного впливу на соціокультурне буття» -- (виступ кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника кафедри українознавства Державного університету телекомунікацій – Слюсаренка Павла Миколайовича), «Духовні засади української народної пісні в розвитку особистості» -- (виступ старшого наукового співробітника відділу культурологічних досліджень Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, народної артистки України – Коротя-Ковальської Валентини Павлівни), «Вияв української пасіонарності під час революційних подій 2013 – 2014 рр. як ознака оновлення українського етногенезу» -- (виступ кандидата культурології, доцента кафедри історії України і музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв – Руденка Сергія Борисовича), «Неологізація фразеологізмів у культурологічному контексті постмодернізму» - (виступ кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства Державного університету телекомунікацій – Шевелєвої  Ольги Михайлівни).

 

    Варто зазначити, що обговорення тем даної проблематики в нинішніх умовах досить актуальне, тому що глобальний світ диктує свої імперативи. Глобалізація має глибоке історичне та філософське коріння і вкрай важливо осмислити координати, місце, роль і позицію України у глобалізаційних процесах національної культури.

      Захід відбувся за ініціативою кандидата філософських наук, доцента

    кафедри українознавства Державного університету телекомунікацій - Петькун Світлани Михайлівни

Оцініть новину:
2

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.


Переглядів: 37 430
^