Державний Університет Телекомунікацій

Запрошуємо прийняти участь у дев’ятій міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації»

Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція

ПРОБЛЕМИ ІНФоРМАТИЗАЦІЇ 

13 – 14 грудня 2017 року
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Інформатизація навчального процесу.

Секція 2. Інформатизація галузей промисловості.

Секція 3. Застосування та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж

Секція 4. Безпека функціонування телекомунікаційних систем та мереж.

Секція 5. Комп’ютерні методи і засоби інформаційних технологій та управління.

Секція 6. Інтелектуальні методи інформаційних технологій та управління.

Секція 7. Сучасні інформаційно-вимірювальні системи.

Секція 8. Новітні технології управління організаційними системами.

Секція 9. Перспективи розвитку конструкції та експлуатації повітряних суден.

Секція 10. Проблеми інтелектуальної обробки багатовимірних даних і кібербезпеки сучасного інфокомунікаційного простору

Секція 11. Сучасне комерційне мережеве обладнання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва файлу має відповідати прізвищу й ініціалам першого співавтора (наприклад, Петров_ПО.doc). Якщо в першого співавтора кілька тез, то до назви файлу тез необхідно додати порядковий номер (наприклад, Петров_ПО1.doc).

Правила оформлення тез доповіді:

 • Текстовий редактор – MS OFFICE WORD 2003. Формат сторінкиА4. Всі поля по 2 см. Шрифт Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний; шрифт – 14 пт., прямий.
 • Номер секції.
 • Назва доповіді: шрифт – напівжирний.
 • Автори: наукова ступень, вчене звання, ініціали, прізвище.
 • Організація: повна назва організації, місто.
 • Основний матеріал тез: обсяг тексту – до 15 рядків.
 • 2 пустих рядка.
 • Дані про авторів (українською мовою): ім'я, по-батькові, прізвище, телефон для зв’язку, наукова ступень, вчене звання, повна назва організації, адреса, електронна пошта.

МОВИ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Оргкомітет конференції: Київ, Державний університет телекомунікацій,

вул. Соломенська, 7 (kozelkova82@gmail.com)

Оцініть новину:
8

Читайте також

Кафедра Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій у 2018 році пропонує навчання за спеціальністю122 «Комп’ютерні нау..
12:59, 18-01-2018
Змінився перелік предметів Зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Абітурієнту

Спеціалізація: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади: технік із конфігурації комп’ютерних систем; технік інформаційно-обчислювального центру; технік із системного адміністрування; технік-програміст.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади: технік із конфігурації комп’ютерних систем; технік інформаційно-обчислювального центру; технік із системного адміністрування; технік-програміст.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 530
^