Державний Університет Телекомунікацій

IV Наукова-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний Союз Електрозв’язку

Державний університет телекомунікацій

IV Наукова-технічна конференція студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій»

18 травня 2017 року

Участь у Конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Мета Конференції – обговорення перспектив розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні та світі.

Напрямки секцій Конференції:

1. «Сучасні інформаційні технології»;

2. «Телекомунікаційні системи та мережі»;

3. «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»;

4. «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій».

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ – очна.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

Правила оформлення матеріалів тез та статей

Матеріали доповіді надаються:

 • тези в обсязі 1-2 сторінки формату А4,
 • стаття в обсязі 5-6 сторінок формату А4,
 • на одній з робочих мов Конференції (українська, російська, англійська),
 • редактор Word,
 • шрифт Times New Roman,
 • кегль 14,
 • міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве - 2,5 см, праве – 1 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

 • Назва (великими літерами),
 • ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна), назва факультету (курсивом),
 • анотація (50-100 слів, мовою Конференції (курсивом)) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 •  По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],
  • де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел, "56–57, 23" – номери сторінок;
  • ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
  • ", " – між  номерами сторінок;
  • ";" – між порядковими номерами різних джерел.
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

 

Матеріали (статті та тези) не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення.

__________

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів
ІV Науково-технічної конференції студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій».

__________

Участь у конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Реєстрація для участі у конференції проводиться до 17.05.2017 року за посиланням: https://goo.gl/forms/BOqiFEkOsp6A9EY83

Матеріали надсилати до 17.05.2016 року 18:00 на
E-maіl:
dut.stud.conference@gmail.com 

Організаційний комітет

        Організаційний комітет

Беркман Л.Н.

Головуючий

Проректор з наукової - педагогічної роботи

Похабова І.Е.

Співголовуючий

Начальник відділу з питань Соціальних і навчальних проблем студентства

Бондаренко Є.О.

Співголовуючий

Голова Студентської ради Державного університету телекомунікацій

 

        Члени організаційного комітету

Козелков С.В.

Директор Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації

Коршун Н.В.

Декан факультету Телекомунікацій

Бондарчук А.П.

Декан факультету Інформаційних технологій

Наконечний В.С.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації

Федюнін С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Школьний І.О.

Голова Студентської ради факультету Телекомунікацій

Щетініна А.А.

Голова Студентської ради факультету Інформаційних технологій

Приходько В.О.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

Кравченко Р.М.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

 

Адреса комітету

Державний університет телекомунікацій

03110, Вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

E-mail: dut.stud.conference@gmail.com

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

З організаційних питань

ПОХАБОВА Ірина Едуардівна

тел. +38(063) 058-16-22

 

БОНДАРЕНКО Євгеній Олександрович

тел. +38(093) 223-29-59

 

Відповідальні за роботу секцій

ЩЕТІНІНА Анастасія Артурівна – секція «Сучасні інформаційні технології»

тел. +38(093) 144-78-72

 

ШКОЛЬНИЙ Іван Олександрович – секція «Телекомунікаційні системи та мережі»

тел. +38(093) 112-57-48

 

ПРИХОДЬКО Владислав Олександрович – секція «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»

тел. +38(066) 164-02-82

 

КРАВЧЕНКО Родіон Миколайович – секція «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій»

тел. +38(050) 197-53-11

Оцініть новину:
7

Читайте також

23 травня 2018 року в Державному Університеті Телекомунікацій на кафедрі Комп'ютерних наук відбулась знакова подія - була проведена лекція на тему..
Аспірантка кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Зореслава Пузняк по успішному закінченню курсу англійської мови The Language of Science, отр..
Нещодавно було розпочато роботу екзаменаційної комісії щодо захисту магістерських робіт за освітньо-професійною програмою “Системи технічного за..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 680
^