Державний Університет Телекомунікацій

IV Наукова-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний Союз Електрозв’язку

Державний університет телекомунікацій

IV Наукова-технічна конференція студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій»

18 травня 2017 року

Участь у Конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Мета Конференції – обговорення перспектив розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні та світі.

Напрямки секцій Конференції:

1. «Сучасні інформаційні технології»;

2. «Телекомунікаційні системи та мережі»;

3. «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»;

4. «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій».

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ – очна.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

Правила оформлення матеріалів тез та статей

Матеріали доповіді надаються:

 • тези в обсязі 1-2 сторінки формату А4,
 • стаття в обсязі 5-6 сторінок формату А4,
 • на одній з робочих мов Конференції (українська, російська, англійська),
 • редактор Word,
 • шрифт Times New Roman,
 • кегль 14,
 • міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве - 2,5 см, праве – 1 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

 • Назва (великими літерами),
 • ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна), назва факультету (курсивом),
 • анотація (50-100 слів, мовою Конференції (курсивом)) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 •  По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],
  • де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел, "56–57, 23" – номери сторінок;
  • ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
  • ", " – між  номерами сторінок;
  • ";" – між порядковими номерами різних джерел.
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

 

Матеріали (статті та тези) не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення.

__________

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів
ІV Науково-технічної конференції студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій».

__________

Участь у конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Реєстрація для участі у конференції проводиться до 17.05.2017 року за посиланням: https://goo.gl/forms/BOqiFEkOsp6A9EY83

Матеріали надсилати до 17.05.2016 року 18:00 на
E-maіl:
dut.stud.conference@gmail.com 

Організаційний комітет

        Організаційний комітет

Беркман Л.Н.

Головуючий

Проректор з наукової - педагогічної роботи

Похабова І.Е.

Співголовуючий

Начальник відділу з питань Соціальних і навчальних проблем студентства

Бондаренко Є.О.

Співголовуючий

Голова Студентської ради Державного університету телекомунікацій

 

        Члени організаційного комітету

Козелков С.В.

Директор Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації

Коршун Н.В.

Декан факультету Телекомунікацій

Бондарчук А.П.

Декан факультету Інформаційних технологій

Наконечний В.С.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації

Федюнін С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Школьний І.О.

Голова Студентської ради факультету Телекомунікацій

Щетініна А.А.

Голова Студентської ради факультету Інформаційних технологій

Приходько В.О.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

Кравченко Р.М.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

 

Адреса комітету

Державний університет телекомунікацій

03110, Вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

E-mail: dut.stud.conference@gmail.com

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

З організаційних питань

ПОХАБОВА Ірина Едуардівна

тел. +38(063) 058-16-22

 

БОНДАРЕНКО Євгеній Олександрович

тел. +38(093) 223-29-59

 

Відповідальні за роботу секцій

ЩЕТІНІНА Анастасія Артурівна – секція «Сучасні інформаційні технології»

тел. +38(093) 144-78-72

 

ШКОЛЬНИЙ Іван Олександрович – секція «Телекомунікаційні системи та мережі»

тел. +38(093) 112-57-48

 

ПРИХОДЬКО Владислав Олександрович – секція «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»

тел. +38(066) 164-02-82

 

КРАВЧЕНКО Родіон Миколайович – секція «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій»

тел. +38(050) 197-53-11

Оцініть новину:
7

Читайте також

27 березня 2018 року відбулося чергове засідання гуртка кафедри вищої математики «Застосування вищої математика для прикладних задач»Тема ..
3 квітня 2018 р. кафедрою “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою” була організована зустріч студентів навчальних груп УБД-31(..
3 квітня 2018 року професор кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій – Власенко Г.М., провів профроботу в гуманітар..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 596
^