Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

ДУТ вже давно виконує вимоги, висунуті до МОН Програмою діяльності Уряду (затвердженою 29.09.2019): випускники спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відрізняються з-поміж інших високою конкурентоспроможністю на ринку праці!

29 вересня 2019 року була затверджена Програма діяльності Уряду, яка, зокрема, передбачає конкретні цілі і завдання для Міністерства освіти і науки, серед яких зазначено, що випускники закладів вищої освіти повинні бути конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

За сутністю конкурентоспроможність фахівця на ринку праці розглядається працедавцями наступним чином.

У загальному розумінні конкурентоспроможність робочої сили ототожнюється з її якістю. Під якістю робочої сили розуміють ступінь відповідності характеристик працівника (кваліфікації, освітнього рівня, навичок тощо) вимогам робочого місця (професії, посади). А це характеризується набором певних рис потенційного працівника, що дозволяють здобути певні конкурентні переваги у його самостійній боротьбі за посаду. І якщо кваліфікація та освітній рівень є категоріями уніфікованими і зазначаються у дипломі випускника закладу вищої освіти, то у добірці навичок випускники університету телекомунікацій зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» мають незаперечні переваги.

Такі переваги наших випускників зумовлені результатами введення «Інноваційного змісту навчання» на загальноуніверситетському рівні. Це зумовило абсолюно нову й прогресивну систему навчального процесу, яка готує виключно практиків зі всіх спеціальностей. Наші випускники, поринувши у освоєння свого фаху, фактично навчаються у реальних практиків. Вони здобувають сучасні професійні компетенції та стають на рівень із діючими практиками у професійній діяльності. Крім того, за рахунок аутентичної освітньо-професійної програми університету телекомунікацій зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», яка розроблена провідними науковцями університету, наші студенти отримують компетенції, які вирізняють їх з-поміж всіх випускників у даній галузі знань. Про це детальніше можна дізнатися на головній сторінці кафедри.

Таким чином, випускники університету телекомунікацій зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», не тільки забезпечують задоволення конкретних потреб працедавців, а й спроможні запропонувати інноваційні компетенції з фаху, які притаманні виключно високоякісним  фахівцям міжнародного рівня для ділової сфери з управління державою та бізнесом!

Оцініть новину:
25

Читайте також

8-11 жовтня 2019 в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулась ІЕЕЕ міжнародна конференція «Problems of Infocommunications. Science..
16:12, 27-10-2019

11 грудня 2019 року о 14.00 у актовій залі Університету відбудуться звітно-виборні збори

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 227
^