Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як складова інноваційної діяльності університету

На сьогодні основою нової якості освіти є педагог, який може мислити креативно й прогресивно та моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки, спрямований на успіх і постійне самовдосконалення, бути готовим до постійного підвищення фахового рівня, отримання нової кваліфікації, оволодіння новітніми освітніми технологіями. 

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів к.е.н., доцентом кафедри менеджменту Пісковець О.В. було пройдено підвищення кваліфікації у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації була зустріч із керівництвом Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: ректором, В.П. Андрущенком (доктор філософських наук, професор, академік АПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України) та проректором з наукової роботи Г.М.Торбіним (доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь).

Також під час підвищення кваліфікації Пісковець О.В. прийняла участь у IV Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» із доповіддю на тему: «Інноваційні педагогічні технології та особливості їх використання при викладанні економічних дисциплін».

Післядипломна педагогічна освіта є важливою цінністю і стратегічним ресурсом держави, що забезпечує особистісний розвиток та підготовку фахівців до якісних змін у суспільному розвитку.


Фотографії

Оцініть новину:
81

Читайте також

«Навчання – це лише одна з пелюсток тієї квітки, що зветься вихованням» В.О. Сухомлинський Виховання - це насамперед вбиран..
Згідно з інноваційним змістом навчання і покращенням якості проведення лекційних та практичних занять, а також для самостійного опрацювання студентами..
У листопаді відбулося чергове засідання гуртка «ІТ-маркетолог» на тему «Інтернет-дизайн, як ключ до успіху сайту» за участю ке..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 


Переглядів: 364
^