Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Завершальний етап навчання

В цьому році на кафедрі Комп’ютерних наук відбудеться перший випуск бакалаврів і акредитація спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Зараз відбувається важливий етап – визначення керівників і тем дипломних проектів. Відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня вищої освіти «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 Комп’ютерні науки студент повинен показати знання, вміння і навички аналізувати проблемну область дослідження, ставити задачу дослідження, будувати математичну модель об’єкту або процесу, створювати прикладне програмне забезпечення.

Серед тем досліджень, що пропонуються викладачами і самими студентами, тематика, зв’язана з штучним інтелектом займає провідне місце. Найбільшу зацікавленість викликають застосування методів машинного навчання, штучних нейронних мереж, розпізнавання зображень, прогнозування, опрацювання природної мови, штучний інтелект в системах навчання, WEB-додатках і комп’ютерних іграх. Про попит на фахівців спеціальності комп’ютерні науки свідчить той факт, що більшість студентів групи КНД-41 вже працюють по спеціальності. Тому перевага надається темам, спрямованих на збільшення ефективності прикладних задач фірм, де вони працюють.

На консультаціях і практичних заняттях в групі КНД-41 обговорюються питання змісту розділів пояснювальної записки бакалаврської роботи, пошуку джерел, проблеми плагіату, математичного моделювання, мов програмування і програмних рішень, вимог «Положення про атестаційну роботу бакалавра», участі в наукових конференціях, створення наукових статей і тез доповідей. Таким чином, випускники кафедри комп’ютерних наук відповідають високим сучасним вимогам до фахівців з інформаційних технологій.

Оцініть новину:
16

Читайте також

Чудові новини для фахівців кафедри телекомунікаційних технологій надходять останнім часом. Так, 15 січня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ..
Аспірант, асистент кафедри ІКБ - Алексенко Сергій, провів пару для студентів спеціальності «Інформаційні системи та технології» в рамках к..
Важлива та довгоочікувана подія відбулася на кафедрі Менеджменту, а саме захист магістерських дипломних робіт студентами груп МНДМ-61 та УІДМ-61. Студ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Комп'ютерних наук

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Комп’ютерні науки

За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (англ. Computer Science, CS) готуються фахівці, що здатні на високому професійному рівні виконувати загальні функції розробника-програміста, спеціаліста по мережах, адміністратора баз даних, системного адміністратора, DevOps Engineer, спеціаліста по тестуванню програм, IT-архітектора. Вони володіють навичками алгоритмічного мислення, уявлення інформації, програмування і проектування інформаційних систем. Основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп'ютерів, операційні системи і комп'ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп'ютерна графіка, взаємодія людини і комп'ютера та ін.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Комп’ютерні науки

За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (англ. Computer Science, CS) готуються фахівці, що здатні на високому професійному рівні виконувати загальні функції розробника-програміста, спеціаліста по мережах, адміністратора баз даних, системного адміністратора, DevOps Engineer, спеціаліста по тестуванню програм, IT-архітектора. Вони володіють навичками алгоритмічного мислення, уявлення інформації, програмування і проектування інформаційних систем. Основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп'ютерів, операційні системи і комп'ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп'ютерна графіка, взаємодія людини і комп'ютера та ін.


Переглядів: 440
^