XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Безопасности жизнедеятельности и физического воспитания

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
355 Кб
Тип документа:
Книга
Тема: 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ Заняття: 1. Захисні споруди і вимоги, які ставляться до них
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
150 Кб
Тип документа:
Книга
План проведення заняття 1. Порядок визначення коду та рівня надзвичайної ситуації 2. Приклади визначення коду та рівня надзвичайної ситуації 3. Проведення практичних розрахунків
Автор:
С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.22 Мб
Тип документа:
Книга
В даній праці розглядається значення систематичних занятьфізичними вправами, як складової здорового способу життя студентства. Надаються рекомендації впровадження у повсякденний побутстудентської молоді фізичної культури і спорту. Рекомендованийлекційний матеріал здійснюється на лекційних, практичних, самостійних заняттях фізичними вправами, а також під час тренувальнихзанять у секціях з видів спорту. Курс лекцій передбачає суттєво підвищити теоретичну підготовку студентів, мотивацію щодо покращеннястану їх здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості. Для науково-педагогічних працівників кафедр фізичноговиховання,студентів, магістрантів та аспірантів.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.9 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Кафедра Безпеки життєдіяльності та охорони праці
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.84 Мб
Тип документа:
Книга
Значна кількість великих катастроф, що відбулися на території України за останній час (серед яких особливе місце займає Чорнобильська), змістила пріоритети у призначенні Цивільного захисту від захисту населення в умовах воєнного часу на захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, від галузевого (відомчого) формування і функціонування на функціональні (із залученням усіх рівнів виконавчої влади) принципи формування і реагування на надзвичайні ситуації.
Автор:
Гунченко О.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.32 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
В.Г. Грибан, О.В. Негодченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.85 Мб
Тип документа:
Книга
У навчальному посібнику розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців ВНЗ, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, тощо.
Автор:
В.В. Березуцький та ін.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
9.33 Мб
Тип документа:
Книга
Практикум охоплює широкий спектр питань з безпеки життєдіяльності. Наведено методи та способи дослідження біоритмів людини, визначення хронотипу, рівня метеочутливості людини та працездатності людини-оператора, особливості ергономічного забезпечення організації робочого місця оператора за дісплеєм, оцінено психологічні якості людини, особливості розвитку стресу і його попередження, досліджено характеристики уваги людини при обробці інформації, розглянуто кількісну оцінку ризику, основні принципи надання долікарської допомоги і порядок розслідування та обліку нещасних випадків.
Автор:
Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.96 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику надано матеріал який може бути використаний при вивченні дисципліни “Цивільний захист” для проведення занять за всіма напрямами навчання студентів з метою підготовки їх до практичного виконання завдань цивільного захисту населення на рівні провідних фахівців виробництва, керівників виробничих підрозділів.
Автор:
Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
14 Кб
Тип документа:
Книга
Анотація: У посібнику висвітлено питання гармонізації СУОП України з вимогами міжнародних стандартів. Наведено огляд міжнародного законодавства і законодавства з України з охорони праці. Наведено порядок розроблення СУОП та ризиками на підприємстві. Розглянуто питання державного, галузевого та регіонального управління охороною праці.

Библиотека


Просмотров: 54 438