XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Безопасности жизнедеятельности и физического воспитания

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Т.Ю. Кепич, І.Ю. Семенова, М.В. Лавренюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.61 Мб
Тип документа:
Книга
Анотація: Розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методику планування профілактичних заходів. Висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці, наведено відомості щодо пожежної безпеки.
Автор:
Зеркалов Д.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.96 Мб
Тип документа:
Книга
Анотація: Навчальний посібнику містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності. Також у посібнику викладено основні положення міжнародних та державних норм щодо ефективного управління охороною праці.
Автор:
Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р. М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.34 Мб
Тип документа:
Книга
Анотація: У навчальному посібнику розглянуто головні з організації та управління охороною праці, а також окремі питання галузевої безпеки.
Автор:
Я.О. Сєріков
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.9 Мб
Тип документа:
Книга
Анотація: У посібнику викладено основні законодавчі та нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та пожежної безпеки, описані шляхи їх вирішення. Наведена методика розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці.
Автор:
К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз'яков, Л.О. Мітюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.9 Мб
Тип документа:
Учебник
Викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків та газонебнзпечних робіт. Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей
Автор:
Дегтярьова Л.М., Корбан В.Х.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.45 Мб
Тип документа:
Книга
Метою методичних вказівок є закріплення теоретичного матеріалу, отриманого під час лекційних занять, та отримання практичних навичок при виконанні лабораторних робіт.
Автор:
Коваленко І.Д., Толюпа С.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.21 Мб
Тип документа:
Книга
У вигляді лекцій викладені правові, нормативно-технічні та організаційні питання охорони праці в галузі зв’язку.
Автор:
Д.В. Зеркалов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.16 Мб
Тип документа:
Пособие
Наведено теоретичні основи і практичні рекомендації щодо захисту людини від природних і техногенно-екологічних небезпек в повсякденних умовах, екстремальних та надзвичайних ситуаціях. Посібник ґрунтується на законах України, рішеннях Уряду і наказах міністерств, які є основою для забезпечення конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я.
Автор:
С.І. Присяжнюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.95 Мб
Тип документа:
Книга
У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо–тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів. Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
929 Кб
Тип документа:
Книга
Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників вищих аграрних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” (протокол від 30 січня 2009 року № 3).

Библиотека


Просмотров: 55 636