Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Склад вченої ради - Вчена рада

Склад Вченої ради Державного університету телекомунікацій

(відповідно до наказу по Державному університету телекомунікацій від 11.10.2018 р. №462, від 29.11.2018 №563, від 12.12.2018 р. №589, від 28.01.2019 №33, від 04.02.2019 №58, від 03.04.2019 №174, від 08.04.2019 №178)

1

ТОЛУБКО В.Б.

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова ради

2

ЯВТУШЕНКО А.М.

Проректор з навчальної роботи, к.в.н., професор, перший заступник голови ради

3

БЕРКМАН Л.Н.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови ради

4

САЛО А.Я.

Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва, к.істор.н.

5

ПОПОВ О.В.

Учений секретар Вченої ради Університету

6

КОЗЕЛКОВ С.В.

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, д.т.н., професор

7

ЗАЇКА В.Ф.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., доцент

8

ВЛАСОВ О.М.

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

9

КОРШУН Н.В.

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

10

ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г.

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

11

ОТРОХ С.І.

Завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, д.т.н, доцент

12

МЕЛЬНИК Ю.В.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних технологій, к.т.н., с.н.с.

13

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ М.П.

Завідувач кафедри Енергоефективних технологій, д.т.н., с.н.с.

14

ВЛАСЕНКО Г.М.

Завідувач кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, к.т.н., доцент

15

ВИШНІВСЬКИЙ В.В.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

16

КАТКОВ Ю.І.

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

17

СЄРИХ С.О.

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н.

18

СТОРЧАК К.П.

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

19

ТКАЛЕНКО О.М.

Доцент кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

20

КОЗЕЛКОВА К.С.

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор

21

БОРИСЕНКО І.І.

доцент кафедри Комп’ютерної інженерії, к.т.н.

22

ОНИЩЕНКО В.В.

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, д.т.н., доцент

23

БОНДАРЧУК А.П.

Доцент кафедри Інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доцент

24

ШУШУРА О.М.

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

25

ДОВБЕШКО С.В.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, к.т.н., доцент

26

ГАЙДУР Г.І.

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, к.т.н., доцент

27

САВЧЕНКО В.А.

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, д.т.н., професор.

28

КОТЕНКО А.М.

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н.

29

КУРЧЕНКО О.А.

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною  безпекою, к.т.н., доцент

30

ЩЕБЛАНІН Ю.М.

Доцент кафедри Управління інформаційною та кібернетичною  безпекою, к.т.н., с.н.с.

31

ФЕДЮНІН С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.

32

ВАЩЕНКО О.П.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

33

ГУДЗЬ О. Є.

Завідувач кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

34

СТЕЦЮК П.А.

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

35

ЛАЗОРЕНКО Л.В.

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

36

ВИНОГРАДОВА О.В.

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

37

ДИМЕНКО Р.А.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.

38

ПЕТЬКУН С.М.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

39

ГУСЄВА О.Ю.

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, д.е.н., професор

40

МИХАЛЬСЬКА В.В.

Завідувач кафедри Публічного управління та адміністрування, к.н. з держ.упр., доцент.

41

ОЛЬХОВОЙ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін, к.геогр.н., доцент

42

СТЕЖКО С.О.

Завідувач кафедри Української мови  Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.філол.н.

43

СЕМЕНОВ Ю.М.

Завідувач кафедри Іноземних мов Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

44

ОЛЕНЄВ Д.Г.

Завідувач кафедри Фізичної культури Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

45

БАРАБАШ О.В.

Завідувач кафедри Вищої математики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, д.т.н., професор

46

АНДРЕЄВА  Н.О.

Завідувач кафедри Фізики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.т.н., доцент

47

ТУРОВСЬКИЙ О.Л.

Завідувач кафедри Військової підготовки, к.т.н., доцент

48

ОЛЬХОВАЯ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

49

ДЕЩИНСЬКИЙ Ю.Л.

Директор Львівського коледжу ДУТ, к.п.н.

50

КОРСАКОВ Д.О.

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

51

ГУМЕНЮК В.В.

Директор Навчально-наукового центру, к.в.н., доцент

52

ДРОБИК О.В.

Заступник директора Навчально-наукового центру, к.т.н., професор

53

ГАВРИЛКО Є.В.

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів ННЦ , д.т.н., с.н.с.

54

ВЛАСЕНКО В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Телекомунікацій Навчально-53наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру, к.т.н.

55

ПАНАДІЙ С.В.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру

56

ЯРОШ  В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту захисту інформації Навчально-наукового центру

57

ЩЕРБИНА В.М.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-наукового центру

58

ДЕНИСЕНКО Н.О.

Головний бухгалтер

59

СТРЕЛЬНІКОВА С.Ю.

Начальник планово-фінансового відділу

60

ДИЩУК А.С.

Старший викладач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, Голова профспілкового комітету, к.т.н.

61

ЛЬВОВСЬКИЙ С.М.

Начальник відділу кадрів

62

ТИЩЕНКО І.І.

Директор Редкційно-видавничого центру

63

ПОЛОНСЬКА Н.Ю.

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту.

64

ГРИГОР’ЄВА Т.А.

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

65

НЕДУГА Л.В.

Начальник юридичного відділу

66

ІЩЕНКО Н.Д.

Завідувач бібліотеки

67

ПОХАБОВА І.Е.

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів, к.т.н.

68

БОНДАРЕНКО Є.О.

Студент, Голова Студентської ради Університету

69

СОСНОВА Д.Н.

Студент, Голова студентської ради факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації

70

САВИЦЬКИЙ В.А.

Студент, Голова студентської ради факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації

71

ІПАТОВ Г.Г.

Студент факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації

72

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Л.С.

Студент, Голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

73

МАЛЬГІНА К.В.

Студент Навчально-наукового інституту захисту інформації

74

ЛАЗОРЕНКО А.В.

Студент, Голова студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ, вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305
Тел.: (+38044) 249-25-51, 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:  Попов Олександр Валентинович

Переглядів: 15 136
^