Державний Університет Телекомунікацій

Склад вченої ради - Вчена рада

(відповідно до наказів по Державному університету телекомунікацій від 15.10.2013 р. № 125, від 13.11.2013 р. № 167, від 20.12.2013 р. № 253, від 20.01.2014 р. № 18, від 12.03.2014 р. № 113, від 18.03.2014 р. № 124, від 23.04.2014 р. № 190, від 18.06. 2014 р. № 294, від 02.09.2014 р. № 392, від 15.10.2014 р. № 471, від 27.01.2015 р. № 14, від 28.01.2015 р. № 18, від 24.03.2015 р. № 118, від 25.03.2015 р. № 121, від 31.03.2015 р. № 135, від 02.04.2015р. № 147  від 10.04.2015 р. № 159, від 25.05.2015р. № 245, від 18.06.2015р. № 288, від 01.09.2015 № 390, від 28.09.2015 № 443, від 27.11.2015 № 576, від 02.12.2015  № 581, від 25.12.2015 № 641,  від 30.12.2015 № 650, від 8.02.2016 № 43, від 07.04.2016 № 154, від 20.04.2016 № 192, від 20.05.2016 № 223, від 14.06.2016 № 270, від 12.09.2016 № 348, від 04.10.2016 № 391, від 13.10.2016. № 410,  від 15.12.2016 № 513, від 27.01.2017 № 29, від 28.02.2017 № 63, від 22.05.2017 № 180, від 13.06.2017 № 205,  від 30.08.2017 № 307, від 25.09.2017 № 353, від 09.10.2017 № 386, від 30.10.2017 № 426, від 27.11.2017 № 478, від 18.12.2017 №  523, від 29.12.2017 № 563, від 01.02.2018 № 38, від 10.04.2018 № 147).

1

ТОЛУБКО В.Б.

Ректор ДУТ, д.т.н., професор – голова ради

2

ЯВТУШЕНКО А.М.

Проректор з наукової роботи, к.в.н., професор

3

БЕРКМАН Л.Н.

Проректор ДУТ з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови ради

4

В'ЮННІК О.В.

Проректор ДУТ з адміністративно-господарської роботи, к.т.н.

5

ПОПОВ О.В.

Учений секретар ради

6

КОЗЕЛКОВ С.В.

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, д.т.н., професор

7

КОРШУН Н.В.

Декан факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації ДУТ, к.т.н., доцент

8

ЗАЇКА В.Ф.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., доцент

9

ОТРОХ С.І.

Завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н, доцент

10

МЕЛЬНИК Ю.В.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних технологій, к.т.н., с.н.с.

11

ФРОЛОВ В.Ф.

Завідувач кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, д.т.н.

12

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ М.П.

Завідувач кафедри Енергоефективних технологій, д.т.н., ст.н.с.

13

БОНДАРЧУК А.П.

Декан факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, к.т.н., доцент

14

КОЗЕЛКОВА К.С.

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор

15

ОНИЩЕНКО В.В.

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, д.т.н., доцент

16

ШУШУРА О.М.

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

17

СТОРЧАК К.П.

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

18

ДОВБЕШКО С.В.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, к.т.н., доцент

19

ВИШНІВСЬКИЙ В.В.

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

20

САВЧЕНКО В.А.

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, д.т.н., с.н.с.

21

КУРЧЕНКО О.А.

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною  безпекою, к.т.н., доцент

22

ФЕДЮНІН С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.

23

ВАЩЕНКО О.П.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

24

ГУДЗЬ О. Є.

Завідувач кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

25

СОТНИЧЕНКО В.М.

Професор кафедри Менеджменту, к.п.н., доцент

26

ПЕТЬКУН С.М.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

27

ВИНОГРАДОВА О.В.

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

28

ДИМЕНКО Р.А.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.

29

ГУСЄВА О.Ю.

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, д.е.н., професор

30

МИХАЛЬСЬКА В.В.

Завідувач кафедри Публічного управління та адміністрування, к.н. з держ.упр., доцент.

31

ОЛЬХОВОЙ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін, к.геогр.н., доцент

32

ГРИЩЕНКО І.В.

Завідувач кафедри Української мови Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, д.філол.н., доцент

33

СЕМЕНОВ Ю.М.

Завідувач кафедри Іноземних мов Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

34

ОЛЕНЄВ Д.Г.

Завідувач кафедри Фізичної культури Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

35

БАРАБАШ О.В.

Завідувач кафедри Вищої математики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, д.т.н., професор

36

АНДРЕЄВА  Н.О.

Завідувач кафедри Фізики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.т.н., доцент

37

БАРЧЕНКО С.М.

Завідувач кафедри Військової підготовки

38

ОЛЬХОВАЯ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

39

ГУМЕНЮК В.В.

Директор Навчально-наукового центру, к.в.н., доцент

 

40

ДРОБИК О.В.

Заступник директора Навчально-наукового центру, к.т.н., професор

 

41

ВЛАСЕНКО В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру, к.т.н.

 

42

ПАНАДІЙ С.В.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру

43

ЯРОШ  В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту захисту інформації Навчально-наукового центру

44

ЩЕРБИНА В.М.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-наукового центру

45

САЗОНОВ О.О.

Директор Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання

46

ДЕЩИНСЬКИЙ Ю.Л.

Директор Львівського коледжу ДУТ, к.п.н.

47

КОРСАКОВ Д.О.

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

48

ФЕДОРИШИНА Т.В.

Головний бухгалтер

49

СТРЕЛЬНІКОВА С.Ю.

Начальник планово-фінансового відділу

50

ДИЩУК А.С.

Директор центру документаційно-інформаційного забезпечення та контролю, Голова профспілкового комітету

51

ЛЬВОВСЬКИЙ С.М.

Начальник відділу кадрів

52

ТИЩЕНКО І.І.

Директор редакційно-видавничого центру

53

ГАВРИЛКО Є.В.

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів ННЦ , д.т.н., с.н.с.

54

ПОЛОНСЬКА Н.Ю.

Начальник відділу внутрішнього контролю та аудиту

55

ГРИГОР'ЄВА Т.А.

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

56

ФАБРИЧЕВА Т.Є.

Заступник начальника відділу міжнародних зв’язків

57

ГОРДІЙЧУК Н.В.

Завідувач підготовчого відділення

58

ІЩЕНКО Н.Д.

Завідувач бібліотеки

59

СІЛЕНКО С.О.

Начальник юридичного відділу

60

ПОХАБОВА І.Е.

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів, к.т.н.

61

БОНДАРЕНКО Є.О.

Голова Студентської ради ДУТ, студентка

62

СОСНОВА Д.Н.

Голова студентської ради факультету Телекомунікацій ННІ телекомунікацій та інформатизації, студент

63

ЩЕТІНІНА А.А.

Голова студентської ради факультету Інформаційних технологій ННІ телекомунікацій та інформатизації, студент

64

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Л.С.

Голова студентської ради ННІ захисту інформації, студент

65

ЛАЗОРЕНКО А.В.

Голова студентської ради ННІ менеджменту та підприємництва, студент

66

ХВОРОСТЯНИЙ Р.В.

Студент кафедри Систем технічного захисту інформації ННІ захисту інформації

Переглядів: 12 386
^