Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Склад вченої ради - Вчена рада

(відповідно до наказу  по Державному університету телекомунікацій від 11.10.2018 р. №.462, від 29.11.2018 № 563, від 12.12.2018 р. №.589, від 28.01.2019 № 33, від 04.02.2019 № 58, від 03.04.2019 № 174, від 08.04.2019 № 178, від 27.05.2019 № 242, від 03.06.2019 № 268, від 18.06.2019 № 296, від 02.09.2019 № 377, від 30.09.2019 № 428, від 21.10.2019 № 480, від 28.10.2019 № 491)

 

1

ТОЛУБКО В.Б.

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова ради

2

ЯВТУШЕНКО А.М.

Проректор з навчальної роботи, к.в.н., професор, перший заступник голови ради

3

БЕРКМАН Л.Н.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови ради

4

САЛО А.Я.

Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва, к.істор.н.

5

ПОПОВ О.В.

Учений секретар Вченої ради Університету

6

МЕЛЬНИК Ю.В.

Директор ННІ телекомунікацій, д.т.н., с.н.с.

7

ОЛЬХОВАЯ І.О.

Заступник директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій

8

ЗАЇКА В.Ф.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., доцент

9

ВЛАСОВ О.М.

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

10

ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г.

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

11

КРАВЧЕНКО В.І.

Завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н., доцент

12

ГЕТМАНЕЦЬ О.В.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних  технологій, к.т.н.

13

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ М.П.

Завідувач кафедри Енергоефективних технологій, д.т.н., с.н.с.

14

КИРПАЧ Л.А.

Завідувач кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, к.т.н., доцент

15

БОНДАРЧУК А.П.

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., доцент

16

ТЯЖИНА А.М.

Заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

17

ВИШНІВСЬКИЙ В.В.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

18

КАТКОВ Ю.І.

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

19

СЄРИХ С.О.

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н.

20

СТОРЧАК К.П.

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, д.т.н., доцент

21

ТКАЛЕНКО О.М.

Доцент кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

22

ТКАЧЕНКО О.М.

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., доцент.

23

БОРИСЕНКО І.І.

доцент кафедри Комп’ютерної інженерії, к.т.н.

24

ОНИЩЕНКО В.В.

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, д.т.н., професор

25

ЗОЛОТУХІНА О.А.

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

26

САВЧЕНКО В.А.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

27

ФОКІН В.І.

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

28

ГАЙДУР Г.І.

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., доцент

29

ШУКЛІН Г.В.

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н.

30

КОТЕНКО А.М.

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

31

ЛЕГОМІНОВА С.В.

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., доцент

32

ЩЕБЛАНІН Ю.М.

Доцент кафедри Управління інформаційною та кібернетичною  безпекою, к.т.н., с.н.с.

33

МИХАЛЬСЬКА В.В.

Завідувач кафедри Публічного управління та адміністрування, к.н. з держ.упр., доцент.

34

ФЕДЮНІН С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.

35

ВАЩЕНКО О.П.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

36

ГУДЗЬ О. Є.

Завідувач кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

37

СТЕЦЮК П.А.

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

38

ЛАЗОРЕНКО Л.В.

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

39

ВИНОГРАДОВА О.В.

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

40

ГАВРИШ О.М.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н., доцент

41

ПЕТЬКУН С.М.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

42

ГУСЄВА О.Ю.

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, д.е.н., професор

43

ОЛЬХОВОЙ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін, к.геогр.н., доцент

44

СТЕЖКО С.О.

Завідувач кафедри Української мови  Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.філол.н.

45

СЕМЕНОВ Ю.М.

Завідувач кафедри Іноземних мов Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

46

ОЛЕНЄВ Д.Г.

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.п.н., доцент

47

БАРАБАШ О.В.

Завідувач кафедри Вищої математики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, д.т.н., професор

48

АНДРЕЄВА  Н.О.

Завідувач кафедри Фізики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.т.н., доцент

49

КОРСАКОВ Д.О.

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

50

ГУМЕНЮК В.В.

Директор Навчально-наукового центру, к.в.н., доцент

51

ДРОБИК О.В.

Заступник директора Навчально-наукового центру, к.т.н., професор

52

ТУРОВСЬКИЙ О.Л.

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів ННЦ, к.т.н., доцент

53

ВЛАСЕНКО В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності ННІ Телекомунікацій Навчально-наукового центру, к.т.н.

 

54

ПАНАДІЙ С.В.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності ННІ Інформаційних технологій Навчально-наукового центру

55

ЩЕРБИНА В.М.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-наукового центру

56

ДЕНИСЕНКО Н.О.

Головний бухгалтер

57

СТРЕЛЬНІКОВА С.Ю.

Начальник планово-фінансового відділу

58

ДИЩУК А.С.

Директор Центру документаційно-інформаційного забезпечення та контролю, Голова профспілкового комітету, к.т.н.

59

ЛЬВОВСЬКИЙ С.М.

Начальник відділу кадрів

60

ТИЩЕНКО І.І.

Директор Редакційно-видавничого центру

61

ПОЛОНСЬКА Н.Ю.

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту.

62

ГРИГОР’ЄВА Т.А.

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

63

НЕДУГА Л.В.

Начальник юридичного відділу

64

ІЩЕНКО Н.Д.

Завідувач бібліотеки

65

ЛЕЛЮХ Л.П.

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

66

ЛАЗОРЕНКО А.В.

Студент, Голова Студентської ради Університету

67

СТЕБЛЯНКО І.С.

Студент, Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

68

СОСНОВА Д.Н.

Студент Навчально-наукового інституту телекомунікацій

69

ІПАТОВ Г.Г.

Студент,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

70

МУТЬЯНОВ В.М.

Студент,  заступник голови студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

71

ЯСМАНОВИЧ Д.Є.

Студент, Голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

72

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Л.С.

Студент Навчально-наукового інституту захисту інформації

73

ТКАЧУК М.В.

Студент, Голова студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

 

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ, вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305
Тел.: (+38044) 249-25-51, 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:  Попов Олександр Валентинович

Переглядів: 17 373
^