Склад вченої ради - Вчена рада

(відповідно до наказів по Державному університету телекомунікацій від 15 жовтня 2013 р. № 125, від 13 листопада 2013 р. № 167, від 20 грудня 2013 р. № 253, від 20 січня 2014 р. № 18, від 12 березня 2014 р. № 113, від 18 березня 2014 р. № 124, від 23 квітня 2014 р. № 190, від 18 червня 2014 р. № 294, від 02 вересня 2014 р. № 392, від 15 жовтня 2014 р. № 471, від 27 січня 2015 р. № 14, від 28 січня 2015 р. № 18, від 24 березня 2015 р. №118, від 25 березня 2015 р. № 121, від 31 березня 2015 р. № 135, від 10 квітня 2015р. № 158 та  від 10 квітня 2015 р. № 159, від 25.05.2015р. № 245, від 18.06.2015р. № 288, від 01.09.2015 № 390, від 28.09.2015 № 443, від 27.11.2015 № 576, від 02.12.2015 № 581, від 25.12.2015 № 641,  від 30.12.2015 № 650, від 8.02.2016 № 43, від 07.04.2016 № 154, від 20.04.2016 № 192, від 20.05.2016 № 223, від 14.06.2016 № 270,  від 12.09.2016 № 348, від 04.10.2016 № 391, № 410 від 13.10.2016. № 513 від 15.12.2016, від 27.01.2017, від 28.02.2017 № 63, від 22.05.2017 № 180, від 13.06.2017 № 205).

1

ТОЛУБКО В.Б.

Ректор ДУТ, д.т.н., професор – голова ради

2

БЕРКМАН Л.Н.

Проректор ДУТ з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови ради

3

В'ЮННІК О.В.

Проректор ДУТ з адміністративно-господарської роботи, к.т.н.

4

ПОПОВ О.В.

Учений секретар ради

5

КОЗЕЛКОВ С.В.

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, д.т.н., професор

6

КОРШУН Н.В.

Декан факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації ДУТ, к.т.н., доцент

7

ЗАЇКА В.Ф.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., доцент

8

САЙКО В.Г.

Завідувач кафедри Мобільних  та відеоінформаційних технологій, д.т.н., професор

9

ДРУЖИНІН В.А.

Завідувач кафедри Телекомунікаційних технологій, д.т.н., професор

10

ЖУРАКОВСЬКИЙ Б.Ю.

Завідувач кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій, д.т.н., професор.

11

ВЛАСЕНКО Г.М.

Завідувач кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, к.т.н., доцент

12

ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ М.П.

Завідувач кафедри Енергоефективних технологій, д.т.н., ст.н.с.

13

БОНДАРЧУК А.П.

Декан факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, к.т.н., доцент

14

ВИШНІВСЬКИЙ В.В.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., професор

15

КОЗЕЛКОВА К.С.

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор

16

ОНИЩЕНКО В.В.

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, д.т.н., доцент

17

ШУШУРА О.М.

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

18

СТОРЧАК К.П.

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

19

НАКОНЕЧНИЙ В.С.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., с.н.с.

20

БУРЯЧОК В.Л.

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

21

ЛАЗАРЕНКО С.В.

Завідувач кафедри Систем технічного захисту інформації, к.т.н., доцент

22

КУРЧЕНКО О.А.

Завідувач кафедри Управління інформаційною безпекою, к.т.н., доцент

23

ОЛЕНЄВ Д.Г.

Завідувач кафедри Фізичної культури та охорони праці, к.п.н., доцент

24

ФЕДЮНІН С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

25

ВАЩЕНКО О.П.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

26

ГУДЗЬ О. Є.

Завідувач кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

27

СОТНИЧЕНКО В.М.

Професор кафедри Менеджменту, к.п.н., доцент

28

ПЕТЬКУН С.М.

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

29

ВИНОГРАДОВА О.В.

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

30

ДИМЕНКО Р.А.

Завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н.

31

ГУСЄВА О.Ю.

Завідувач кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій, д.е.н., професор

32

ОЛЬХОВАЯ І.О.

Директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

33

БОЙКО Н.І.

Директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, к.пед.н., доцент

34

ЯВТУШЕНКО А.М.

Директор Навчально-наукового центру, к.в.н., професор

35

ДРОБИК О.В.

Заступник директора Навчально-наукового центру, к.т.н., професор

36

БАРАБАШ О.В.

Завідувач кафедри Вищої математики, д.т.н., професор

37

ЛІСКОВСЬКИЙ І.О.

Завідувач кафедри Фізики, к.т.н.

38

СЕМЕНОВ Ю.М.

Завідувач кафедри Іноземних мов, к.п.н., доцент

39

ВЛАСЕНКО В.О.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру

40

ПАНАДІЙ С.В.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Навчально-наукового центру

41

ГУМЕНЮК В.В.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту захисту інформації Навчально-наукового центру

42

ЩЕРБИНА В.М.

Начальник Навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-наукового центру

43

САЗОНОВ О.О.

Директор Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання

44

ДЕЩИНСЬКИЙ Ю.Л.

Директор Львівського коледжу ДУТ, к.п.н.

45

КОРСАКОВ Д.О.

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

46

ФЕДОРИШИНА Т.В.

Головний бухгалтер

47

СТРЕЛЬНІКОВА С.Ю.

Начальник планово-фінансового відділу

48

ГЛУШАК О.М.

Помічник ректора Університету

49

ДИЩУК А.С.

Директор центру документаційно-інформаційного забезпечення та контролю, Голова профспілкового комітету

50

ЛЬВОВСЬКИЙ С.М.

Начальник відділу кадрів

51

ТИЩЕНКО І.І.

Директор редакційно-видавничого центру

52

ГАВРИЛКО Є.В.

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів ННЦ , д.т.н., с.н.с.

53

ПОЛОНСЬКА Н.Ю.

Начальник відділу внутрішнього контролю та аудиту

54

ГРИГОР'ЄВА Т.А.

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

55

ПИРОГ Н.В.

Заступник начальника відділу міжнародних зв’язків

56

ПУПИНІНА В.Ю.

57

ГОРДІЙЧУК Н.В.

Завідувач підготовчого відділення

58

ІЩЕНКО Н.Д.

Завідувач бібліотеки

59

СІЛЕНКО С.О.

Юрисконсульт І категорії

60

ПОХАБОВА І.Е.

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

61

БОНДАРЕНКО Є.О.

Голова Студентської ради ДУТ, студентка

62

ШКОЛЬНИЙ І.О.

Голова студентської ради факультету Телекомунікацій ННІ телекомунікацій та інформатизації, студент

63

ЩЕТІНІНА А.А.

Голова студентської ради факультету Інформаційних технологій ННІ телекомунікацій та інформатизації, студент

64

ПРИХОДЬКО В.О.

Голова студентської ради ННІ захисту інформації, студент

65

КРАВЧЕНКО Р.М.

Голова студентської ради ННІ менеджменту та підприємництва, студент

66

ХВОРОСТЯНИЙ Р.В.

Студент кафедри Систем технічного захисту інформації ННІ захисту інформації

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ, вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305
Тел.: (+38044) 249-25-51, 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:  Попов Олександр Валентинович

Переглядів: 9 568
^