Обчислювальна техніка та програмування


Методичні рекомендації до виконання семестрових самостійних робіт. к.т.н., доц. Качанов П. Т., ст. вик. Котомчак О. Ю., ст. вик. Придибайло О. Б. Державний університет телекомунікацій.
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання і напрямів підготовки: 050903 –«Телекомунікації», 050901-«Радіотехніка&raq..
Програмування в Delphi: методичний посібник для практичних та лабораторних занять з дисципліни "Інформатика". Частина 2.
Методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади складання проектів програм алгоритмічною мовою Object Pascal у середовищі Delphi. Цю (другу) частину посібника присвячено програмув..
Програмування інженерних задач: методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання.
Методичний посібник містить завдання для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну “Програмування інженерних задач”. Виконання цих завдань буде сприяти закріпленню вміння п..
Курсова робота з дисципліни “Інформатика”. Модуль 2. Організація бібліотек і підпрограм для роботи з масивами.
Застосування чисельних методів при розв'язанні інженерних задач: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Курсова робота з дисципліни «Програмування інженерних задач». Модуль 2.
Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості про методи розв'язання інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів та методичні вказівки до виконання курсової роботи. Нав..
Інформатика: методичні вказівки та контрольні завдання. Модуль 1. Організація обчислювальних процесів. Програмування задач з циклами та масивами.
Методичний посібник містить програму дисципліни “Інформатика”, теоретичні відомості з програмування мовою С++, приклади розв’язання задач та контрольні завдання для складання проекті..
Технологии программирования: методические указания к лабораторным и практическим занятиям. Модуль 1. Часть 2. Объектно-ориентированное программирование.
Методические указания содержат краткие теоретические сведения об основных понятиях и принципах объектно-ориентированного программирования.В соответствии с учебным планом дисциплины «Технологии п..
Сборник задач по программированию.
Сборник задач содержит варианты задач разного уровня сложности по всем разделам информатики и предназначен для использования студентами всех специальностей для выполнения лабораторных, комплексных и д..
Основы информатики: методическое пособие.
Предлагаемое методическое пособие позволит студенту подготовительного отделения усвоить основные принципы решения практических задач с помощью компьютера, а также приобрести умение самостоятельной раб..

Переглядів: 4 902
^