XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Системного аналізу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
О.А. Золотухіна, С.Ю. Резник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
114 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Системний аналіз» містять перелік питань для розгляду, списки рекомендованої літератури, рекомендації до порядку організації самостійної роботи та підготовки доповіді з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни. Надаються рекомендації щодо оформлення презентацій та рефератів за тематикою дисципліни.
Автор:
О.М. Шушура, Н.К.Шатохіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.27 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику наведено основні поняття та методи системного аналізу, які використовуються при дослідженні та проектуванні інформаційних систем. Даний посібник містить основи теорії систем, моделювання систем та використання нематематичних методів системного аналізу в задачах дослідження та проектування інформаційних систем. До кожного розділу за темою наводиться теоретичний матеріал, який супроводжується прикладами, контрольними запитаннями для самостійного опрацювання, а також надається перелік практичних завдань для самостійного вирішення. Призначено для студентів всіх спеціальностей галузі 12 «Інформаційні технології».
Автор:
Richard G. Lyons
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
36.75 Мб
Тип документу:
Книга
Книга надає для студентів ВНЗ опис із цифрової обробки сигналів. Тематичний вміст має відповідну математичну методику, комп’ютерне подання сигналів, дискретизацію, дискретне та швидке перетворення Фур’є. Книга має збалансованість стосовно складності\доступності тематичного матеріалу і допоможе студентам засвоїти поняття із комп’ютерного перетворення сигнальних даних. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT-спеціальностями при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Цифрова обробка сигналів».
Автор:
О.А. Золотухіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.33 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій охоплює тематичні модулі першого семестру вивчення дисципліни «Основи системного аналізу», яка викладається студентам спеціальності «Системний аналіз». Навчально-методична розробка містить основні поняття системного аналізу та опис його ключових особливостей. Розглядається поняття «система», її типові ознаки, аспекти розгляду систем та особливості систем з точки зору системного аналізу. В конспекті наведено класифікацію систем за різними ознаками. Опорний конспект може використовуватися при підготовці до практичних занять з дисципліни, а також під час самостійної роботи студентів.
Автор:
О.Ю. Котомчак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.13 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методична розробка лабораторних робіт до навчальної дисципліни «Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа», автор Котомчак О. Ю., відповідає навчальним планам вказаної дисципліни, а також дисципліни «Комп’ютерна графіка та обробка зображень». Комп’ютерна графіка є складовою усіх комп’ютерних дисциплін і тому вивчення даної дисципліни та оволодіння навичками створення різних комп’ютерних зображень є актуальним для усіх технічних спеціальностей. Лабораторні роботи, що увійшли до методичної розробки охоплюють усі важливі теми даного навчального предмету. У перших лабораторних роботах студенти вивчають стандартні вбудовані мультимедійні засоби операційної системи Windows. Це дає їм можливість створювати та обробляти прості цифрові зображення без встановлення додаткового програмного забезпечення. Вивчення програм інфографіки - Microsoft Powerpoint, Visio надає студенту у користування інструменти для створення професійних презентацій, галузевих креслень, схем та проектів, що важливо як для вивчення технічних дисциплін, так і для донесення аудиторії власної думки. Цікавим є вивчення побудови елементів 3D зображень за допомогою простих інструментів Microsoft Powerpoint. В лабораторних роботах студенти також отримують навички створення та обробки растрових зображень в Аdob Photoshop, векторних зображень в Corel Draw та фрактальних зображень в редакторі ChaosPro. Останнє є актуальним, оскільки більшість студентів після середньої школи мають початкові знання з програм растрової та векторної графіки, але фрактальна графіка, як окремий різновид для них практично невідома, навіть незважаючи на те, що останніми роками вона набуває усе більше розповсюдження.
Автор:
Irvine K.R
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
14.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга надає опис архітектури процесорів INTEL з урахуванням особливостей програмування. Тематичний вміст допоможе студентам розробляти та налагоджувати програми на мові асемблеру та ознайомитись із машиним поданням відповідних команд. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT -спеціальностями, у т.ч. «Системний аналіз» при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Математичні основи комп’ютерної техніки».
Автор:
О.А. Золотухіна
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.09 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем» містить опис базових положень та ключових процесів інженерії вимог. В конспекті наведено найбільш використані в сучасній ІТ сфері методики виявлення вимог, типові методи їх формалізації та шаблони специфікації. Розглянуто ключові ознаки «поганих» вимог та методи усунення проблем, пов’язаних із недосконалістю вимог. Опорний конспект охоплює 1-й та 2-й тематичні модулі дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем», яка викладається студентам спеціальності «Системний аналіз».
Автор:
Karl E. Wiegers
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
417 Кб
Тип документу:
Стаття
Документ представляє опис шаблону специфікації вимог до програмних та інформаційних систем, розроблений Карлом Вігерсом та прийнятий IEEE в якості одного із засобів формалізованого опису функціональних та нефункціональних вимог до систем. Шаблон може бути використаний студентами будь яких спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із розробкою інформаційних систем різного призначення, які мають в своїй структурі програмні підсистеми. Крім того, наведений в документі шаблон може бути використаний при описі технічного завдання на розробку системи в межах дипломного проекту.
Автор:
Самощенко О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.14 Мб
Тип документу:
Посібник
До збірника увійшли теми з дослідження засобів обробки даних з використанням типових функцій MATLAB та основних форм подання результатів. Розглянуті питання роботи в середовищі системи MATLAB для цифрової обробки сигналів, представлених у формі векторів та матриць. Методичні вказівки рекомендовано для студентів спеціальності «Системний аналіз».
Автор:
Шушура О.М., Золотухіна О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розглядає теоретичні основи та містить практичні приклади побудови математичної моделі вирішення прикладних задач, описано прийоми та логіку побудови алгоритмів. В посібнику проведена класифікація структур даних, які використовуються в сучасних мовах програмування, розглянуто особливості структурної та об’єктно-орієнтованої парадигм програмування. Посібник містить велику кількість практичних завдань із розв’язанням та приклади програмного коду для типових алгоритмів. Посібник рекомендовано в першу чергу для студентів спеціальності «Системний аналіз», але він може бути використаний студентами інших спеціальностей галузі «Інформаційні технології» та суміжних галузей.

Бібліотека


Переглядів: 62 996