Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Системного аналізу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Основи комп’ютерної техніки та програмування мікропроцесорів
Автор:
Д.О. Гололобов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.97 Мб
Тип документу:
Книга
Висвітлено загальні відомості про системи числення, способи представлення цілих та дійсних чисел у пам’яті комп’ютера, види архітектур мікропроцесорів, модель будови статичної і динамічної пам’яті. Розглядаються основи програмування мікропроцесорів на мові Netwide Assembler (NASM) у 32-х розрядному режимі, а саме, синтаксис команд, робота із регістрами та пам’яттю, програмування лінійних, розгалужених і циклічних процесів, створення та обробка одновимірних і двовимірних масивів, використання макросів та підпрограм для оптимізації структури основної програми, система команд арифметичного співпроцесора. У достатній кількості наведено приклади програм і фрагментів коду. Для студентів спеціальностей «Телекомунікації та радіотехніка», «Системний аналіз» та «Інженерія програмного забезпечення».
Теорія електричних кіл та сигналів
Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.38 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Методичні рекомендації до виконання семестрових самостійних робіт. к.т.н., доц. Качанов П. Т., ст. вик. Котомчак О. Ю., ст. вик. Придибайло О. Б. Державний університет телекомунікацій.
Автор:
Качанов П. Т., Котомчак О. Ю., Придибайло О. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.73 Мб
Тип документу:
Книга
Изучение системы команд и методов программирования микроконтроллера 68HC05J фирмы Motorola: методическое руководство к лабораторной работе по дисциплине "Вычислительная техника и микропроцессоры".
Автор:
И.Е. Байдан, А.В. Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
156 Кб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены для изучения студентами в лаборатории особенности системы команд и методов программирования микроконтроллера М68НС05J фирмы MOTOROLA. Приведены все команды микроконтроллера. Представлены домашнее задание и форма отчетности о лабораторной работе.
Изучение директив монитора микроконтроллера фирмы Motorola M68EC0X0 I.D.P.: методическое руководство к лабораторной работе.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
126 Кб
Тип документу:
Книга
Изучение директив монитора контроллера Flight MC68020 EVM: методическое руководство к лабораторной работе по дисциплине "Вычислительная техника и микропроцессоры".
Автор:
А.Б. Коханов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
46 Кб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены директивы монитора микроконтроллера FLIGHT 68020 EVM. Приведены наиболее используемые директивы монитора. Приведено домашнее задание и форма отчетности о лабораторной работе.
Изучение встроенных аппаратных средств микроконтроллера 68HC05J фирмы Мotorola: методическое руководство к лабораторной работе.
Автор:
А.В Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
432 Кб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены особенности встроенных аппаратных средств (интерфейса, портов ввода/вывода, таймера и системы прерываний) микроконтроллера М68НС05J фирмы MOTOROLA для изучения студентами в лаборатории. Приведены структурные схемы встроенных аппаратных средств микроконтроллера. Представлено домашнее задание и форма отчетности о лабораторной работе.
Створення та опрацювання баз даних: методичний посібник для практичних та лабораторних занять. Частина 2.
Автор:
В.А. Шаповаленко, В.Д. Кузнєцов, О.Г. Трофименко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
421 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить теоретичні відомості щодо проектування та створення баз даних за допомогою Microsoft Access. Наведено відомості про фільтрування даних, побудову запитів та звітів, конструювання форм керування базою даних, а також детальну послідовність виконання лабораторних робіт, які дозволять студентам всебічно опанувати роботу в Access. Задля набуття навичок самостійного проектування, створювання та опрацьовування баз даних у посібнику наведено завдання з індивідуальними варіантими.
Работа в MS Excel: методические указания для лабораторных и практических занятий по дисциплинам «Информатика», «Экономическая информатика».
Автор:
Трофименко Е. Г., Швайко И. Г., Северин Н. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.45 Мб
Тип документу:
Книга
В методических указаниях рассматривается работа в популярной программе электронных таблиц Microsoft Excel. Основное внимание уделено таким вопросам, как создание, заполнение и форматирование электронных таблиц, применение расчетных формул и функций, построение диаграмм, разнообразные средства и способы анализа данных. Содержится большое количество иллюстраций и подробные описания процедур выполнения конкретных заданий. Методические указания включают девять лабораторных работ для интенсивных занятий, которые выполняются в компьютерном классе в пределах учебной дисциплины. Каждая из представленных работ содержит теоретические сведения с подробным рассмотрением материала. Согласно с учебными планами в методических указаниях представлены индивидуальные контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям, индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ. Для самостоятельной работы студентов предусмотрено индивидуальное комплексное задание. Предложен комплекс тестовых вопросов для контроля усвоенного материала. Предназначено для подготовки к лабораторным и практическим занятиям и закрепления лекционного материала по дисциплинам “Информатика” и “Экономическая информатика”. Будут полезны для приобретения знаний и практических навыков использования электронных таблиц Microsoft Excel при оформлении электронной документации.
Информатика: методические указания к лабораторным и практическим работам. Модуль 4. Программирование задач со списками и файлами. Объектно-ориентированное программирование. Часть 2.
Автор:
И.Г. Швайко, Ю.В. Прокоп, Л.Л. Леоненко, Н.В. Северин
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
638 Кб
Тип документу:
Книга
Методическое пособие содержит краткие теоретические сведения и примеры составления программных проектов средствами С++ Builder для решения задач со списками и файлами, а также для создания компонентов и классов. Данная (вторая) часть пособия будет полезной для студентов при подготовке к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине «Информатика» в модуле 4 и содержит контрольные вопросы и индивидуальные задания разных уровней сложности для выполнения на компьютере. Предназначено для приобретения навыков программирования студентами разных специальностей академии, изучающих дисциплину «Информатика», с целью дальнейшего использования ими этих навыков в повседневной нынешней и будущей профессиональной деятельности; также будет полезным для пользователей персональных компьютеров, желающих научиться программировать в среде С++ Builder.

Бібліотека


Переглядів: 29 160
^