Комп’ютерна графіка та мультимедіа


Проектування інформаційних систем
Висвітлено теорію, методи та засоби проектування інформаційних систем. Розглянуто особливості послідовності дій під час різноманітних проектних процедур і операцій, а також типового індивідуального, а..
Основи створення інформаційних систем
У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні положення створення інфор­маційних систем (ІС), сучасні підходи до даної проблеми, наводиться склад і зміст технологічних операцій проектув..
Технологии программирования: учебное пособие. Модуль 2. Часть1. Динамически обмен данными.
Учебное пособие содержит теоретические сведения об основных понятиях и принципах создания динамически присоединяемых библиотек. Для приобретения практических навыков в пособии приведено много примеров..
Диагностика электронно-вычислительных машин. Модуль 3. Часть 2.
Содержит теоретический и практический материал о назначении и принципах работы аппаратной части персонального компьютера (ПК), взаимодействии отдельных компонентов ПК друг с другом, о различных типах ..

Переглядів: 1 576
^