Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Комп’ютерна графіка та мультимедіа

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Проектування інформаційних систем
Автор:
Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Журавльова І.В., Мінухін С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
21.8 Мб
Тип документу:
Книга
Висвітлено теорію, методи та засоби проектування інформаційних систем. Розглянуто особливості послідовності дій під час різноманітних проектних процедур і операцій, а також типового індивідуального, автоматизованого їх проектування та застосування на практиці. Розкрито суть поняття задачі в обробленні економічної інформації. Наведено практичні рекомендації щодо реалізації проектування на локальній мережі. Запропоновано загальну концепцію побудови методів розв'язання слабоформалізованих задач у системах підтримки прийняття рішень. Наведено приклад побудови оболонки даної системи. На підставі гіпертекстової технології обґрунтовано принципи автоматизації документування проектних рішень.
Основи створення інформаційних систем
Автор:
Береза А.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.27 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні положення створення інфор­маційних систем (ІС), сучасні підходи до даної проблеми, наводиться склад і зміст технологічних операцій проектування на різних рівнях ієрархії управління об’єктом, наявні засоби проектування, методи формалізації процесу проектування та методи управління проектуванням ІС. Викладаються основні принципи проектування інформаційного забезпечення, розробки класифікаторів техніко-економічної інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень, проектування зв’язку користувач – ПЕОМ, упровадження, супроводження та модернiзацiї IС.
Технологии программирования: учебное пособие. Модуль 2. Часть1. Динамически обмен данными.
Автор:
И.Г. Швайко, Л.Н. Буката
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.12 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие содержит теоретические сведения об основных понятиях и принципах создания динамически присоединяемых библиотек. Для приобретения практических навыков в пособии приведено много примеров программ на алгоритмическом языке C++ для решения задач, использующих принципы создания динамических библиотек DLL. Методические указания будут полезны студентам для закрепления лекционного материала, а также при подготовке к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ. Учебное пособие предназначено для приобретения теоретических и практических знаний студентами академии, которые изучают дисциплины “Технологии программирования” и “Компьютерно-интегрированные технологии”. Это пособие будет также полезным аспирантам и научным сотрудникам, которым необходимо решать научные и технические задачи с использованием DLL, создание которых повышает гибкость разрабатываемых программ и облегчает модификацию приложений.
Диагностика электронно-вычислительных машин. Модуль 3. Часть 2.
Автор:
И.Г. Швайко, Н.В. Северин, Н.Л. Петренко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.26 Мб
Тип документу:
Книга
Содержит теоретический и практический материал о назначении и принципах работы аппаратной части персонального компьютера (ПК), взаимодействии отдельных компонентов ПК друг с другом, о различных типах внешних и внутренних устройств. Предложенный материал позволит на практике ознакомиться с комплектующими ПК, научит выполнять разборку компьютера на его основные составляющие, его сборку по требуемой конфигурации с обеспечением работоспособности и проводить диагностику компьютера в целом. Рассмотрены диагностические программы и утилиты, с помощью которых можно провести тестирование составляющих аппаратной части ПК и разработать рекомендации по повышению работоспособности ЭВМ в целом. Пособие является второй частью к курсу«Диагностика и оптимизация ЭВМ», изучаемому в3-м и4-м модулях.

Переглядів: 3 335
^