Державний Університет Телекомунікацій

Економічна статистика


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робітз дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр»Укладачі: Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Лобань О.О.
ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Соціальні, економічні перетворення в Україні не обминули ісистему вищої освіти. Закони України «Про освіту», «Про вищуосвіту» визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетнінапрями та шляхи створення життєздатної системи безперервногонавчання і виховання для досягнення високого освітнього рівня,забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконаленняособистості, формування інтелектуального та культурного потенціалуяк найвищої цінності нації.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „СТАТИСТИКА “
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Статистика” призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 0306 “Менеджмент організацій і адміністрування“, спеціальності 6.030601 “Менеджмент“, а також для викладачів.

Переглядів: 1 337
^