Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисциплін: "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА", "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА“
Автор:
Сотниченко В.М., Дименко Р.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
500 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства” призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістрр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Сотниченко В.М., Дименко Р.А. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 30 с.
Програма ознайомчої практики за спеціальністю "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"
Автор:
Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
716 Кб
Тип документу:
Книга
Програма ознайомчої практики за спеціальністю ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Методичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Укладачі: Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни: „ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН“
Автор:
Сьомкіна Т.В. Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
587 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання трудових відносин» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Сьомкіна Т.В. Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 33 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Автор:
Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Легомінова С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «організація бізнесу у телекомунікаціях»
Автор:
Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Дименко Р.А., Легомінова С.В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
475 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація бізнесу у телекомунікаціях» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Дименко Р.А., Легомінова С.В., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 30 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“
Автор:
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
585 Кб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» Укладачі: Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
519 Кб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робітз дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» Укладачі: Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Лобань О.О.
Політична економія. Підручник
Автор:
Щетинін А. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.67 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику на основі величезного доробку найбільш відомих економістів- теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.
Трудове право України: пiдручник
Автор:
Ю.П.Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.59 Мб
Тип документу:
Книга
На основi чинного законодавства та практики його застосування розглядаються загальнотеоретичнi та практичнi питання застосування норм трудового права: предмет, метод, принципи, функцiї, правове становище трудових колективiв, профспiлок, змiст основних iнститутiв трудового права, особливостi вирiшення трудових спорiв тощо.

Бібліотека


Переглядів: 40 801
^