Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Програма навчальної дисципліни "Управління венчурним бізнесом" підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автор:
Шиян Д.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
293 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма вивчення навчальної дисципліни “Управління венчурним бізнесом” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства»
Автор:
Гусєва О.Ю., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства”
Автор:
Сотниченко В.М., Дименко Р.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
500 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства” призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістрр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Програма ознайомчої практики за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Автор:
Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
716 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання.
Методичні рекомндації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни: „Правове регулювання трудової діяльності“
Автор:
Сьомкіна Т.В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
587 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання трудових відносин» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація бізнесу у телекомунікаціях»
Автор:
Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Дименко Р.А., Легомінова С.В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
475 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація бізнесу у телекомунікаціях» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни „Економічна теорія“
Автор:
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
585 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр».
Політична економія
Автор:
Щетинін А. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.67 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику на основі величезного доробку найбільш відомих економістів- теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.
Трудове право України
Автор:
Ю.П. Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.59 Мб
Тип документу:
Підручник
На основi чинного законодавства та практики його застосування розглядаються загальнотеоретичнi та практичнi питання застосування норм трудового права: предмет, метод, принципи, функцiї, правове становище трудових колективiв, профспiлок, змiст основних iнститутiв трудового права, особливостi вирiшення трудових спорiв тощо.
Економічний ризик та методи його вимірювання
Автор:
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Посібник
Предметом даного навчального посібника є комплексна система управління ризиками, елементами якої є ідентифікація ризику (якісний аналіз), вимір ризику (кількісний аналіз) і його оптимізація.

Бібліотека


Переглядів: 44 958
^