Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Господарське право
Автор:
Уклад. Г.П. Трегубенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Господарське право
Автор:
В. І. Пушай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
815 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації до навчання, календарно-тематичний план, плани семінарських занять, критерії оцінок знань студентів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури.
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” та методичні рекомендації до їх написання
Автор:
Уклад.: Д. В. Задихайло, Р. П. Бойчук, О. В. Бринцев та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма навчальної дисципліни "Управління венчурним бізнесом" підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автор:
Шиян Д.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
293 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Програма вивчення навчальної дисципліни “Управління венчурним бізнесом” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіко-правові засади підприємницької діяльності
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
325 Кб
Тип документу:
Книга
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності» підготовлено у відповідності до навчального плану для використання студентами і викладачами з метою надання методичної допомоги. Матеріал подано у доступній формі. Зміст кожної лекції структуровано за найбільш важливими питаннями і в логічній послідовності.
Економіка програмного забезпечення
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
647 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка програмного забезпечення» є навчальним посібником, призначенням якого є надання допомоги студентам у самостійній роботі з вивчення предмету. Зміст конспекту лекцій орієнтує студентів у напрямі пошуку матеріалів для більш докладного вивчення навчальної дисципліни. При роботі з конспектом лекцій рекомендовано звертатися до статистичних даних, матеріалів Національної комісії з регулювання зв’язку та інформатизації України. Вивчаючи предмет, слід звертати увагу на те, що всі питання цього предмету треба розглядати у нерозривному зв’язку з базовими економічними дисциплінами.
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства»
Автор:
Гусєва О.Ю., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства”
Автор:
Сотниченко В.М., Дименко Р.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
500 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства” призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістрр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Програма ознайомчої практики за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Автор:
Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
716 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання.
Методичні рекомндації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни: „Правове регулювання трудової діяльності“
Автор:
Сьомкіна Т.В., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
587 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання трудових відносин» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.

Бібліотека


Переглядів: 46 327
^