Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисциплін: "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА", "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА“
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економічна безпека підприємства” призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістрр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Сотниченко В.М., Дименко Р.А. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 30 с.
Програма ознайомчої практики за спеціальністю "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"
Програма ознайомчої практики за спеціальністю ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬМетодичні рекомендації для проходження та захисту ознайомчої практики для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчанняУкладачі: Гусєва О. Ю., Сьомкіна Т. В., Легомінова С. В., Лобань О.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни: „ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН“
Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання трудових відносин» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Сьомкіна Т.В. Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 33 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «організація бізнесу у телекомунікаціях»
Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація бізнесу у телекомунікаціях» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Дименко Р.А., Легомінова С.В., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 30 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр»Укладачі: Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робітз дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА“для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр»Укладачі: Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Лобань О.О.
Політична економія. Підручник
У підручнику на основі величезного доробку найбільш відомих економістів- теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах.
Трудове право України: пiдручник
На основi чинного законодавства та практики його застосування розглядаються загальнотеоретичнi та практичнi питання застосування норм трудового права: предмет, метод, принципи, функцiї, правове становище трудових колективiв, профспiлок, змiст основних iнститутiв трудового права, особливостi вирiшення трудових спорiв тощо.

Бібліотека


Переглядів: 28 795
^