Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Проєкт бюджету 2020. Бюджет розвитку та безпеки людей
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.56 Мб
Тип документу:
Стаття
Бюджет України 2018
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.22 Мб
Тип документу:
Книга
Статистичний збірник«Бюджет України 2018» підготовлено відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України
Конституція України
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
234 Кб
Тип документу:
Книга
Основи психології
Автор:
Г.П. Васянович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
908 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкривається основний зміст, завдання, функції предмету психологія. На основі вивчення значного масиву наукової літератури викладено головні напрями сучасної психологічної думки, окреслено галузі психологічної науки, визначено рівні вияву психіки та схарактеризовано індивідуально-психологічні особливості особистості. Проаналізовано вчинкові активність особистості, розкрито сутність понять «Я-концепція», «психологія діяльності людини», представлено пізнавальну та емоційно-вольову сфери особистості.
Управління інвестиційним портфелем
Автор:
О.І. Замковий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
780 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу ефективності управління портфельними інвестиціями та методи оцінювання фінансовоекономічної ефективності портфельного інвестування. Наведено критерії оцінювання виконання практичних завдань. Призначено для самостійної роботи студентів під час виконання практичних робіт та підготовки до модульних контролів за результатами практичних занять з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
Проектний аналіз: методичні рекомендації до виконання практичних робіт
Автор:
О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
601 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні основи проведення аналізу проектів з погляду комерційної, технічної, економічної, інституційної, екологічної, соціальної та фінансової здійсненості. Розглянуто етапи проектного циклу, види проектів, вплив стадій життєвого циклу підприємства на стратегічні аспекти проектного аналізу. Видання призначене для підготовки та проведення практичних робіт з дисципліни “Проектний аналіз”.
Інвестиційний менеджмент
Автор:
Уклад.: Т.С. Пічугіна, Л.І. Безгінова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
983 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент».
Проектний аналіз
Автор:
Укл. І.В. Струтинська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.54 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання.
Конкурентоспроможність підприємства: економічна сутність та чинники впливу
Автор:
Яремченко Л.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
397 Кб
Тип документу:
Стаття
Психологія професійної самореалізації молоді
Автор:
В.В. Мяленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
993 Кб
Тип документу:
Книга
У монографії крізь призму соціально-психологічного дискурсу досліджується проблематика професійної самореалізації молоді. Обстоюється концепція, що тлумачить професійну самореалізацю як ідеальний феномен, усвідомлений процес самоздійснення суб’єкта в обраній професійній сфері, який має соціально значущий потенціал; розкриваються потенції особистості у процесі досягання акме. Аналізуються результати дослідження бар’єрів та потенцій успіху. При цьому авторка звертається до сімейного та колективного несвідомого, виокремлюючи соціальний професійний капітал сім’ї як певним чином відрефлексований професійний досвід батьків, інтегрований у картину світу дітей, засвоєний та відтворений ними. Буде корисною фахівцям у галузі соціальної психології, а також молодим людям, передусім студентам, які цікавляться проблемою професійної самореалізації.

Бібліотека


Переглядів: 49 541
^