Державний Університет Телекомунікацій

Економіка і фінанси підприємства

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисциплін: "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА", "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів. Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
Автор:
О. О. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно допрограми дисципліни «Проектний аналіз» до навчального планупідготовки бакалаврів спеціальності «Економіка підприємств» іспеціалістів і магістрів спеціальності «Організація перевезень і управлінняна транспорті». Включені програма дисципліни, опорний конспект лекцій,методичні вказівки щодо практичних занять, організації самостійної ііндивідуальної роботи студентів, контрольні тестові завдання, список рекомендованої літератури.
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Автор:
И. В. Родионова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
354 Кб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое учебное пособие способствует более эффективному усвоению материала курса истории экономических учений, поскольку основное внимание в данной работе уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их внутренней логике и взаимосвязи. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей.

Переглядів: 2 218
^