Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заоч..
Управління потенціалом підприємства зв’язку: навчальний посібник
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію по..
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Теория организации отраслевых рынков (Industrial Economics and Organisation)служит важным разделом современной экономической теории. Учебник рассматриваетзакономерности формирования рыночной структуры..
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті обґрунтовано методологічні основиформування особистих, групових та системнихкомпетенцій підприємства. Розроблено матрицюсинхронізованого формування системних компетенцій стратегічно орієнтова..
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН
2000-х роках світовий економічний ландшафт зазнав суттєвих змін,які пояснювались впливом 2-х фундаментальних факторів. По-перше, прискорився процесінноваційного розвитку. По-друге, поглибились глобалі..
ІНФОМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Проаналізовано рівень економічного розвитку України у взаємозв'язку з темпами розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Визначено ефективність означеної галузі порівняно з іншими галузями. ..
ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ
Імперативи стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням макротрендів бізнесу. Для підтримки стійкої конкурентної переваги підприємства обов’язково повинні враховувати імпе..
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ САМОДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В статті аргументовано систему внутрішньої документації для здійснення самодіагностики організаційної структури управління підприємством. Проаналізовано переваги та недоліки різних варіантів складу ек..
КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поня..

Переглядів: 4 949
^