XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Золотухіна О.А., Негоденко О.В., Резник С.Ю., Разіна С.Я.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.6 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Якість та тестування інформаційних систем». Читачам надається опис дисципліни та навчальний матеріал за ключовими темами, які присвячені різним видам та методам тестування, а також особливостям визначення та оцінки показників якості інформаційних систем із використанням різноманітних стандартів та метрик. Текст посібника та додатки містять шаблони ключових артефактів, які використовуються в процесі валідації та верифікації інформаційних систем, а також завдання для виконання практичних робіт. Навчальний посібник може бути використаний студентами галузь знань – Інформаційні технологіїосвітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для підготовки до лекційних, практичних і лабораторних занять з дисципліни, а також всіма, хто цікавиться питаннями тестування та якості інформаційних систем.
Автор:
Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Бондарчук А.П., Терещенко О.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.76 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації до викладання дисципліни «Спеціальні мови програмування» розроблені відповідно до програми курсу «Спеціальні мови програмування». Предметом вивчення навчальної дисципліни є принцип програмування на мові Python, відповідно до якого студент, користуючись знаннями та навичками у програмуванні на мові Python, пише програму за будь-яким завданням, отримує результати графічно або чисельно, аналізує код та результати роботи програми. У методичному посібнику до викладання дисципліни «Спеціальні мови програмування» достатньо практичних прикладів для засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь для відпрацювання навиків розробки програмного забезпечення мовою Python. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться мовою програмування Python.
Автор:
І. Я. СПІВАК
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.22 Мб
Тип документу:
Книга
Уопорному конспекті лекційвисвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт, що стосуються безпосередньо спеціальності інженерії програмного забезпечення. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Для студентів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту. Окремі розділи присвячені науково-дослідній роботі студентів, її структурі, змісту і формам, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Методика написання, оформлення й захисту кандидатської та докторської дисертації розкрита в останньому розділі. Для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Автор:
Я.В. Гончаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.59 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник Математичне програмування містить необхідний мінімум знань з наступних розділів: загальна задача лінійного програмування та методи її розв'язання, двоїстість у лінійному програмуванні, транспортна задача, цілочисельне програмування, елементи нелінійного програмування, елементи теорії ігор, елементи стохастичного та динамічного програмуванння, а також задачі для самостійного розв'язання та завдання розрахункової роботи.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
829 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Гаврилко Є.В., Жебка В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання навчальнодослідних робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт магістрів. Навчально-методичний посібник для магістрів, аспірантів, докторантів закладів вищої освіти галузі телекомунікацій та всіх, хто цікавиться основами організації та планування наукових досліджень.
Автор:
В.В.Онищенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні аспекти математичного програмування згідно з програмою цього курсу для студентів денної та заочної форми навчання ДУТ за спеціальністю: Інженерія програмного забезпечення. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, що супроводжуються розгорнутими поясненнями. Посібник містить добірку задач для контрольних робіт студентів.
Автор:
Тихонов Є.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Даний методичний збірник підійде будь-якій людині, котра прямує в напрямку розвитку ІТ сфери. В виданні висвітлюються базові поняття основ конструювання програмного забезпечення. Також людина використовуючи цей збірник зможе навчитися мові програмування високого рівня – Java. Будуть розглядатись приклади щодо якісного стилю програмування.
Автор:
Дібрівний О.А., Гребенюк В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.28 Мб
Тип документу:
Посібник
Метою цієї книги є опис базових принципів функціонування платформи .NET, системи типів .NET для різних інструментальних засобів розробки, що використовуються при створенні додатків .NET (багато з таких інструментальних засобів є програмними продуктами з відкритим вихідним кодом). Тут же представлені базові можливості мови програмування C #.Також в книзі розглядаються базові конструкції мови програмування C #. Ви освоїте техніку побудови класів, з'ясуйте різницю між типами, що характеризуються значеннями, і посилальними типами, приведенням до об'єктного типу і відновленням з об'єктного образу, а також роль улюбленого всіма базового класу System.Object. Також розглядається структурований підхід до обробки винятків, які дозволяють вирішувати відповідні проблеми. Особлива увага приділяється тому як С# поєднується з базовими принципами ООП – спадкуванням, інкапсуляцією та поліморфізмом. Насамперед цей посібник буде корисний людям які мають бажання почати роботу в середовищі розробки Visual Studio на мові С#.

Бібліотека


Переглядів: 24 281