Державний Університет Телекомунікацій

Управління та якість послуг інформаційних мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Організація операційних процесів у галузі телекомунікацій: навчальний посібник. Модуль 1 - Організація операційних процесів в галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Частина 1.
Автор:
Горелкіна С.Б., Стрельчук Є.М., Заборська Н.К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
666 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику наведена теоретична інформація про основні питання організації операційних процесів в галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Розглянуті питання організації й планування частотних каналів радіозв’язку й мовлення. Надається характеристика та принципи організації радіосистем зв’язку, звукового та телевізійного мовлення. Висвітлені сучасні технології, системи і служби мовлення. Розглянута характеристика та принципи організації радіорелейних систем передачі.
Організація операційних процесів у галузі телекомунікацій: навчальний посібник. Модуль 1 - Організація операційних процесів у галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Частина 2.
Автор:
орелкіна С. Б., Заборська Н. К., Стрельчук Є. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.62 Мб
Тип документу:
Книга
У другій частині навчального посібника наведена теоретична інформація про основні характеристики та принципи організації систем супутникового зв’язку. Розглянуті питання сучасних технологій рухомого радіозв’язку. Надається характеристика та класифікація систем стільникового мобільного радіозв’язку та висвітлені принципи їхнього функціонування.
Організація операційних процесів в галузі електрозв'язку: навчальний посібник. Модуль 1. Організація операційних процесів в телекомунікаційних (транспортних), інформаційних та інтелектуальних мережах. Частина 1.
Автор:
Горелкіна С.Б., Стрельчук Є.М., Заборська Н.К.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.61 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику наведені теоретична інформація про основні питання організації операційних процесів в галузі електрозв’язку. Розглянуті питання взаємозв’язку організації первинних і вторинних мереж електрозв’язку. Надається характеристика інформаційної мережі та способи комутації в інформаційних мережах. Розглянута характеристика та принципи організації еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Наводяться принципи функціонування мережі інтегрального обслуговування, синхронних режимів передавання. Наведені основні принципи функціонування зв’язку за технологією АТМ. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій». Навчальний посібник може бути корисним для студентів всіх форм навчання.
Управління якістю послуг зв'язку: методичнi вказiвки з завданнями
Автор:
Стрельчук Є.М., Борисевич Є.Г., Мінаков В.О., Танащук К.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
217 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Управління послугами зв'язку: Модуль 4. Методи оцінки, підтримки та підвищення конкурентоспроможності послуг зв'язку: методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи.
Автор:
Гранатуров В.М., Воробієнко С.П., Галан Л.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
Дані методичні вказівки, поряд з інформацію про зміст та склад лаборатор-но-практичної роботи й вихідними даними для її виконання, містять також необ-хідний методичний матеріал щодо методів оцінки конкурентоспроможності по-слуг зв'язку, а також методів підвищення конкурентоспроможності цих послуг, який покликаний надати дієву допомогу студентам під час самостійного вивчення відповідних підходів та інструментарію з цього приводу. Виконання лабораторно-практичної роботи буде сприяти якісному оволодінню студентами навчального курсу.
Управління послугами зв'язку: учбовий посібник
Автор:
Гранатуров В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління послугами зв'язку. Розглянуто властивості, склад та характеристики послуг зв'язку, їх роль у побудові інформаційного суспільства. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління послугами зв'язку. Значну увагу приділено особливостям галузі та їх впливу на формування системи управління якістю, систему ціноутворення, форми та методи державного регулювання в сфері надання послуг зв'язку. Для студентів економічних спеціальностей для галузі зв'язку. Посібник може бути корисним також управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб операторів зв'язку, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей.

Переглядів: 2 024
^