Управління та якість послуг інформаційних мереж


Організація операційних процесів у галузі телекомунікацій: навчальний посібник. Модуль 1 - Організація операційних процесів в галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Частина 1.
У навчальному посібнику наведена теоретична інформація про основні питання організації операційних процесів в галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Розглянуті питання організації й ..
Організація операційних процесів у галузі телекомунікацій: навчальний посібник. Модуль 1 - Організація операційних процесів у галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Частина 2.
У другій частині навчального посібника наведена теоретична інформація про основні характеристики та принципи організації систем супутникового зв’язку. Розглянуті питання сучасних технологій рухо..
Організація операційних процесів в галузі електрозв'язку: навчальний посібник. Модуль 1. Організація операційних процесів в телекомунікаційних (транспортних), інформаційних та інтелектуальних мережах. Частина 1.
У навчальному посібнику наведені теоретична інформація про основні питання організації операційних процесів в галузі електрозв’язку. Розглянуті питання взаємозв’язку організації первинних ..
Управління якістю послуг зв'язку: методичнi вказiвки з завданнями.
Управління послугами зв'язку: Модуль 4. Методи оцінки, підтримки та підвищення конкурентоспроможності послуг зв'язку: методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи.
Дані методичні вказівки, поряд з інформацію про зміст та склад лаборатор-но-практичної роботи й вихідними даними для її виконання, містять також необ-хідний методичний матеріал щодо методів оцінки кон..
Управління послугами зв'язку: учбовий посібник
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління послугами зв'язку. Розглянуто властивості, склад та характеристики послуг зв'язку, їх роль у побудові інформаційного с..

Переглядів: 1 469
^